Самодейците от читалището в село Морава отбелязаха Бабинден със спазване на традиционните за празника ритуали.
Снимки: Росен МАРИНОВ