Започна премахването на изоставени автомобили в града 

Преглеждания: 103 #
10 Jun 2019

Във връзка със стартиралата акция за премахване на изоставени автомобили в Свищов, кметът издаде заповед за първите три автомобила, които бяха принудително премахнати, съобщават от общинския пресцентър. Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Общината, е назначена комисия за извършване на проверки за неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства, в зелените площи, детските площадки и други терени общинска или държавна собственост. Общината периодично извършва проверки за изоставени автомобили на терени общинска собственост. На всички излезли от употреба МПС се поставят стикери с предписание за премахване на автомобилите в 14-дневен срок. След изтичането на указания срок, кметът  издава заповед за принудително премахване и моторните превозни средства се вдигат от фирмата, с която Общината има сключен договор, а на собствениците на автомобилите се съставя Акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания,уточняват от пресцентъра.
Към момента са установени над 25 неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства, на които са поставени стикери с предписание и тече техният 14-дневен срок, след което ще бъдат премахнати принудително.
 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Държава в кататония

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания