Заключително представяне на клуб „Зная и умея да чертая” в СПГ "Ал. Константинов"

#
07 May 2019

В СПГ „Алеко Константинов” се проведе заключителната част от дейността на клуба по интереси „Зная и умея да чертая” с ръководител инж. Зорница Минчева, събощиха за Актуално Свищов от професионалната гимназия. Учениците от клуба бяха изготвили презентация на тема „Изминатият път от клуба”. Гостите на събитието се запознаха с историята на създаване на клуба и дейността на участниците по време на занятията. С много снимков материал бе разказано за идеята за създаването му през 2017г. и неговото начало през 2018 г. В клуба участват ученици, имащи интерес към техническото чертане. Създаването на този клуб имаше за цел всеки участник да получи индивидуално допълнителни знания в зависимост от своите възможности, интереси и потребности, да развие своята логика и въображение при изчертаването на чертежи, да придобие умения с практическо приложение и не на последно място да усъвършенства уменията си за работа в екип.

И през тази учебна година учениците от клуба могат да се похвалят с постигане на целите, а именно - класиране и участие в областния кръг на олимпиадата по техническо чертане. Голяма гордост е допускането на Николай Каишев до участие в Национален кръг на олимпиадата, чиято работа е оценена със 181 точки от национална комисия. Николай Методиев също достойно представи нашето училище в Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” за 2018/19 година.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK