За историята на село Царевец

Преглеждания: 21 #
17 Mar 2019

Актуално Свищов продължава представянето на исторически сведения за селищата от община Свищов. Данните са от книгата „Местните имена в Свищовско” от Емилия Пернишка.
Царевец /Tekup, Tekupkany, Текир дере, у Ф. Каниц Carovec, Tekir/
Намира се на 7 км на югоизток от Свищов, на шосето Свищов - Павликени в леко хълмиста равнина. Поминъкът е земеделие и животновъдство, в маналото и търговия.

От археологически данни се съди, че на това място е имало живот и през римско време, в тясна връзка с живота в Нове. В близост до селото има могили и останки от тракийския период. За началото на селото няма данни. Съществува поне от 17 в. като турско-българско село, с преобладаващо турски население. Намерени монети от 18 и 19 в.
След Освобождението идват малко заселници от Балкана, а по-късно от Мала Азия. По-стари родове - Кесовци, Колевци, Филиповци. През 1985 г. населението е 1650 жители, а 2010 г. - 223.
По-старото име се знае като Tekup, Tekup kanu, Teкир дере, които се обясняват със старо светилище. Сега в околността има манастир, вероятно на същото място. Но това не е посочено в Списък на населените места със старите и новите имена на преименуваните след Освобождението селища. Не е известно защо и кога е наречено Царевец, но очевидно и при преминаването на Ф. Каниц е носело и това българско име, въпреки, че то се свързва днес /явно неточно/ с минаването и името на Цар Освободител по време на Освободителната руско-турска война.
Местни имена, имена на водни обекти и ойконими около и в Царевец: Аливо бърдо, Баа баир, Козловска чешма, Ченгене махала и др.
Общо 94 имена. По-гоямата част български. Повечето имена са нови.
Актуално Свищов припомня: Член-кореспондент проф. д-р Емилия Пернишка е виден езиковед - изследовател на българската лексика, словообразуване, стилистика, развитие и книжовно строителство на езика, лексикография, съпоставка на българския език с други славянски езици.
Издала е 7 книги и над 190 статии, отпечатани в български научни издания, в Чехия, Словакия, Полша, Холандия. Автор, съавтор и редактор е в 8 речника, в 11 тома на академичния  многотомен Речник на българския език, в речници на синонимите, антонимите, чуждите езици и новите думи в българския език, в енциклопедия по езикознание. Проявява грижа към езиковата правилност и чистота в редица научно- популярни статии и в много радиопредавания. Близо 30 години редом с научната работа в БАН преподава и в различни университети у нас и в Лион, Франция.
Завършва в Свищов гимназия „Алеко Константинов” със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско през 50-години на миналия век, която излесдва и представя в „Местните имена в Свищовско”.

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK