За историята на село Овча могила

Преглеждания: 72 #
15 Mar 2019

Актуално Свищов продължава представянето на исторически сведения за селищата от община Свищов. Данните са от книгата „Местните имена в Свищовско” от Емилия Пернишка.
Овча могила /до Освобождението Куюнкьой, у Ф. Каниц Ovca Mogila, в тур. док. Koyun oyugu/
Селото е разположено на 31  км югозападно от Свищов на шосетата Свищов - Левски, Плевен - Русе и Овча могила - Морава.
В миналото основен поминък е овцевъдството, а сега - земеделие, малко промишленост, има минерална вода и балнеолечение.
Жителите са българи, турци и цигани.
В околността има останки от тракийско селище.
Най-ранните писмени източници за селото датират няколко десетилетия преди Чипровското въстание - 1688 г., в католически документ от 1651 г. от Евсебии Ферменджиев, тъй като и в него е имало малко католици. По сведения от народната памет селото заема днешното си място след голямата чумна епидемия. През чумавите години 1812-13 г. жителите се преместват в м. Ерликя и Чалтия, през 1829 г. пак по време на чума се връщат  на старото място, където има могила. Там имало кошари и оцелелите жители от околността се установили трайно около могилата. От там и името Овча могила /или на тур. Куюнкьой „овче село"/. Тогава е било със значително турско население. Има спомен за преселници от близки села. Увиличава се  значително българският елемент за разлика от турския. Стари местни родове - Коджаиваноолу, Петроолу, Данчоолу, Дълбокоолу /Дълбокови/. От съседни села преди Освобождението идват Котоолу /от Лъжене, Малчика/, Събчеви и Борсукови /от Сухиндол/, Бешкови /от Пордим/. Данни за по-ново време дава летописната кига на училището. Църквата датира от 1864 г., а първото училище - 1850 г. През 1981 г. населението 2628 жители, а през 2010 - 1644.
Старото име е известно в два варианта - Куюнюню /овча вълна/ - в турски документ от 1875 г. и в училищната летописна книга - и Куюнкьой. След Освобождението е въведено сегашното име, което вероятно е било употребявано и преди това.
Местни имена, имена на водни обекти и ойконими край и в Овча могила: Аговата бара, Кирезликя, Махленски път, Таш лъджа, Чалтия и др.
Общо 101 имена. Голям брой чисто турски /Баджа могила, Балкан баир и др./, в които се съдържат и усвоени турцизми, но формата говори за турско назоваване на местата. Сравнително нов характер има цялата топонимия.
Актуално Свищов припомня: Член-кореспондент проф. д-р Емилия Пернишка е виден езиковед - изследовател на българската лексика, словообразуване, стилистика, развитие и книжовно строителство на езика, лексикография, съпоставка на българския език с други славянски езици.
Издала е 7 книги и над 190 статии, отпечатани в български научни издания, в Чехия, Словакия, Полша, Холандия. Автор, съавтор и редактор е в 8 речника, в 11 тома на академичния  многотомен Речник на българския език, в речници на синонимите, антонимите, чуждите езици и новите думи в българския език, в енциклопедия по езикознание. Проявява грижа към езиковата правилност и чистота в редица научно- популярни статии и в много радиопредавания. Близо 30 години редом с научната работа в БАН преподава и в различни университети у нас и в Лион, Франция.
Завършва в Свищов гимназия „Алеко Константинов” със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско през 50-години на миналия век, която излесдва и представя в „Местните имена в Свищовско”.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!