За историята на село Драгомирово

Преглеждания: 64 #
12 Mar 2019

Актуално Свищов продължава представянето на исторически сведения за селищата от община Свищов. Данните са от книгата „Местните имена в Свищовско” от Емилия Пернишка.

Драгомирово /до 1884 Дели сюле, у Ф. Каниц Delisulu, в тур. док. Delibisule и Lilkova/
Село на 18 км на юг от Свищов на ж.п. линията Свищов - Левски - Троян, на р. Барата. Граничи със селата Божурлук, Татари, Ореш, Б. Сливово, Козловец, Александрово, Овча могила, Морава и Стежерово.
Свързано чрез шосета с повечето села. Поминъкът  е главно земеделие и животновъдство.
Било е турско село - Дели сюле, основано през 16 в., през 19 в. заселено с черкези  и татари, настанени със султанска заповед в м. Селището след Кримската война в къщи, построени чрез ангария от българи. Останки от две селища в м. Делисюле и Бежене. Най-много заселници идват в началото на 80-те години на 19 в. от Банат и други румънски градове - Александрия, Букурещ. Като първи се отбелязва българинът католик Иван Василчин от Бешено. Последвали го и други фамилии /общо 141 семейства/. Идват родовете Гунчеви /от Банат/, Везирови, Фъртунатови, Банчовци, Фрунзови, Лалчевци /от Букурещ/. Те се разпределят в махали като Банатска, Букурещка /от селата Попещ-Леордени и Чопля край Букурещ/ и православна /Влашка/ от православни преселници от Влашко. Жители на съседни села увеличили католическия елемент. Част от преселниците идват от Неготинско /Сърбия/. След Освобождението  пристигнали и нови заселници от Балкана - Вачови, Русеви, Савови /от Севлиевско/, Пешови, Георгиеви и др. от Габровско, Луковитско, Монтанско, Плевенско. Те се заселват в православната махала. По спомени заварили 15-20 къщи чужденци /черкези?/. Във верско отношение разнообразието се увеличава от отделни протестанти, обединени в протестантски църкви като назаренци, петдесятници и треперисти.
През 1880 г. жителите са  110, през 1887 г. - 981. След войните, през 1922 г. идват бежанци от Вардарска Македония. През 1934 г. селото има население от 1754 православни и католици, през 1977 г. - 1728 жители, а 2010 г. - едва 764.
Старото име Дели сюле е променено с указ през 1884 г. в чест на ген. Михаил Драгомиров, руският военачалник, ръководил преминаването на руската армия през Дунав при Свищов през 1877 г. и установил щаба си в селото същата година.
Местни имена, имена на водни обекти и ойконими около и в Драгомирово: Аржентина, Банашка махала, Беженето, Калтака, Мерджан махала, Моравско дере, Черна могила и др.
Общо 55 имена. Предимно български, което говори за нарушена приемственост между по-стари и по-нови собственици. Няма чисто турски имена, а само от заемки.
Актуално Свищов припомня: Член-кореспондент проф. д-р Емилия Пернишка е виден езиковед - изследовател на българската лексика, словообразуване, стилистика, развитие и книжовно строителство на езика, лексикография, съпоставка на българския език с други славянски езици.
Издала е 7 книги и над 190 статии, отпечатани в български научни издания, в Чехия, Словакия, Полша, Холандия. Автор, съавтор и редактор е в 8 речника, в 11 тома на академичния  многотомен Речник на българския език, в речници на синонимите, антонимите, чуждите езици и новите думи в българския език, в енциклопедия по езикознание. Проявява грижа към езиковата правилност и чистота в редица научно- популярни статии и в много радиопредавания. Близо 30 години редом с научната работа в БАН преподава и в различни университети у нас и в Лион, Франция.
Завършва в Свищов гимназия „Алеко Константинов” със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско през 50-години на миналия век, която излесдва и представя в „Местните имена в Свищовско”.

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!