За историята на село Александрово

Преглеждания: 29 #
07 Mar 2019

Актуално Свищов продължава представянето на исторически сведения за селищата от община Свищов. Данните са от книгата „Местните имена в Свищовско” от Емилия Пернишка.
Александрово /до Освобождението Мидхат паша кьой, Мидхаткево/
Малко село на около 25 км южно от Свищов, разположено в равнина. За миналото му не се знае почти нищо преди 19 в. Отбелязано в стари турски документи от 15 - 19 в. като  Черкезкьой и Мидхатпаша. Предполага се, че е заселено към средата на века, когато Мидхат паша извършва реформи в този район и се заселват черкези, както и в Божурлук и Делисюле. По-късно от Габровския балкан се заселват около 14 къщи с българи, а черкезите напускат. След Освобождението тук се настаняват и преселници от Мала Азия и от Ботевградско, както и от съседни села. Старото име е Мидхат кьой или съкр. Мидхаткево /по името на Мидхат паша, валия на Дунавския вилает - 1864-1868 /, наричано и Черкезкьо /черкезко село/ заради населението си. Новото име е дадено след Освобождението, в чест на минаването на цар Александър Втори от тук по време на Освободителната война. Най-стари фамилии: Доневи, Илиеви, Ат. Стоянови, Марко Пенчев и др. В 2010 има 273 жители.
Местни имена, имена на водни обекти и ойконими около и в село Александрово: Анадолска махала, Балканджийска махала, Банашки блок, Банашко, Бахчичките, Белилките, Копочка /Копосчука/, Коста Нейковия геран, Томовата башча, Томовата колиба, Читалищната горичка и др.
Общо около 52 имена. Голямата част са нови, между тях от турски Делисюле, Ирима и Черезкьой, повечето са турски заемки. Имената потвърждават, че селото е ново, с малко землище. Има собственици - заселници от Банат /Банашко, Банашки блк/.
Актуално Свищов припомня: Член-кореспондент проф. д-р Емилия Пернишка е виден езиковед - изследовател на българската лексика, словообразуване, стилистика, развитие и книжовно строителство на езика, лексикография, съпоставка на българския език с други славянски езици.
Издала е 7 книги и над 190 статии, отпечатани в български научни издания, в Чехия, Словакия, Полша, Холандия. Автор, съавтор и редактор е в 8 речника, в 11 тома на академичния  многотомен Речник на българския език, в речници на синонимите, антонимите, чуждите езици и новите думи в българския език, в енциклопедия по езикознание. Проявява грижа към езиковата правилност и чистота в редица научно- популярни статии и в много радиопредавания. Близо 30 години редом с научната работа в БАН преподава и в различни университети у нас и в Лион, Франция.
Завършва в Свищов гимназия „Алеко Константинов” със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско през 50-години на миналия век, която излесдва и представя в „Местните имена в Свищовско”.

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!