Вярвам, че следващата учебна година ще имаме първите чуждестранни студенти

Преглеждания: 91 #
08 Dec 2018

– Доц. Марчевски, в навечерието на Студентския празник – 8 декември, ще Ви попитам помните ли първия си студентски празник и празнувате ли все още на този ден?
- Да, действително, спомням си първият ми студентски празник. Тогава празниците бяха наистина празници, защото имахме доста напрегнати делници и рядко празнувахме. Студентският празник бе най-големия повод за празнуване сред студентите. Свързвам го с получаване ключа на града от кмета, с различни забавни случки. Масово студентите по мое време празнувахме 8 декември в Свищов. С годините очарованието на този празник лека по-лека изгасна и сега много трудно можем да видим, празнуващи студенти в Свищов. Дали аз го празнувам сега? Да, когато имам свободно време, когато се обади някой приятел от студентските години се събираме да отпразнуваме 8 декември и да си припомним забавни случки от студентските ни години.
- Каква е равносметката за отминалата кандидатстудентска кампания и колко са студентите в момента?
- От гледна точка на приема, който ни определя държавата, чрез ПМС 64, се справихме отлично. За втора поредна година ние сме единственото висше училище в страната, което изпълни на 100% държавната си поръчка – общо и по отделните специалности. Имаме и много студенти в платена форма, защото за трета поредна година държавната ни поръчка бе намалена. И за нас практически не представлява голямо усилие да наберем определените от държавата студенти.
Ако говорим за цифри, през тази година Стопанската академия е приела 1398 студенти в двете степени – 712 в ОКС „бакалавър” и 686 в ОКС „магистър”, като съотношението между държавната поръчка и платената форма на обучение е почти 50 на 50%. Това създава определени финансови трудности за Стопанската академия, защото за половината от студентите си не получаваме финансиране от страна на държавата и приходите са изцяло за сметка на студентските такси. Това не е добре за самите обучаеми, не е добре и за нас, защото финансовия ресурс, който влиза в Стопанска академия постоянно намалява. И това не е само последната година, а последните четири-пет години, което създава притеснения в ръководството на Академията. Убедено твърдя, че ако не настъпи промяна в политиката на държавата по отношение финансирането на обучението по икономика и приема на студенти, то Стопанската академия ще бъде изправена през сериозни финансови трудности.
- Какво се промени в кандидатстудентските кампании през годините?

- Промени се предназначението на кандидатстудентските кампании. Дълги години кампанията бе време, през което кандидат-студентите правеха всичко необходимо, за да станат студенти и това беше трудно. Сега университетите правят всичко необходимо за да наберат студенти, което е много лошо от гледна точка на качеството, защото ние сме принудени постоянно да намаляваме критериите при подбор на бъдещите ни студенти. Какво прави Стопанска академия за да противодейства на този тренд? Опитваме се да променим философията си и вече не просто да набираме студенти, а да наберем най-добрите студенти, най-мотивираните, които да обучаваме в Стопанска академия. Това е трудно, защото избора на висше училище през последните години все повече става географски избор – младите хора избират къде да учат, а не какво да учат, и за съжаление те се ориентират към столицата и големите градове. На втори план остава за тях качеството на обучението, традициите, които има висшето училище, реалната му осигуреност с преподаватели или с материална база (учебни зали, общежития, спортни съоръжение и т.н.). Нещото, което предпочитат студентите е да прекарат четирите или петте студентски години в голям град, което създава проблеми на университети като Стопанска академия, които са в относително малки населени места.
- До какви идеи Ви водят студентите, които влизат в Стопанска академия?
- Споменавал съм го многократно, ние сме принудени, за добро или за лошо, да работим с коренно различен тип студенти. Студентите от последните години не са студентите от преди 10 или 15 години. Те имат съвсем друг начин на възприемане на информацията, различни очаквания от обучението, различна мотивация, различен начин на комуникация, както по между си, така и в рамките на учебния процес, и различни изисквания към начина, по който се осъществява обучението. Това предполага доста сериозна промяна в технологията, както на преподаване, така и в комуникацията между нас и студентите, и общият знаменател между всичко това е дигитализация. Ние трябва да предлагаме все повече дигитално учебно съдържание, трябва да умеем да работим с нашите студенти чрез съвременните форми на комуникация. Трябва да избягаме от някои стереотипи, които съществуваха през годините, като класическото обучение, в класическата учебна аудитория, по класическия начин с черната дъска. Вече в обучението се използват съвсем различни технологии на комуникация и ние трябва да се адаптираме към тези реалности. Не може да очакваме студентите да станат по-различи – те са такива каквито са, и тези, които трябва да се променят сме ние, което поставя доста сериозни изисквания пред преподавателския състав. Колегите трябва да бъдат не просто експерти в областта си, но трябва и да са на „ти” с дигиталните технологии, да са готови да бъдат на разположение 24 часа, седем дни в седмицата, за да могат да общуват пълноценно с обучаемите.
- Какво да очакват студентите, които ще кандидатстват сега, какво ще им даде Стопанска академия освен дипломата?
- На първата част от въпроса, те трябва да очакват това, което са получавали през последните 82 години – качествено обучение от добре подготвени преподаватели, по модерни учебни програми, които са съгласувани с изискванията на практиката, добра материална база, т.е. всичко, което е необходимо за да имаме качествен учебен процес. Ако говорим кое е различното на Стопанска академия от това, което предлагат други, то това е много добрата материална база. Ние сме единственото висше училище в страната, което може да осигури на всичките си студенти места в общежитията, с интернет покритие на кампуса, т.е. всичко необходимо за нормалното прекарване на времето във висшето училище. За новата учебна 2019-2020 година предвиждаме, и сме го анонсирали в нашата кандидатстудентска кампания, че на най-добрите си първокурсници от редовната форма ще осигурим безплатно ползване на студентските общежития. Базата ни е достатъчно голяма и бихме могли да дадем един допълнителен бонус на тези, които ще изберат Стопанската академия. Така ще подпомогнем финансово студентите с ограничени финансови възможности от други населени места, за които пребиваването в чуждия град би представлявало проблем. Стопанска академия ще направи всичко необходимо за да се чувстват по-спокойни те и техните родители.
- В последно време Академията развива активно контакти с висши училища от чужбина, какви са ползите от тях и какво предстои в тази насока?
- Дълги години българското висше образование бе „капсуловано” в националните рамки. Това трябва да се промени. Освен образователната функция, университетите имат една друга важна задача и тя е да градят мостове между отделните култури, между отделните държави, затова международните контакти са изключително важни, както са Стопанска академия, така и за цялата система на висше образование. В тази връзка, през целия ми управленски мандат аз съм правил всичко необходимо и възможно за разширяване на международните контакти на Висшето ни училище. Освен споменатата полза, ние имаме възможност да се сравним със стандартите в чужбина, да изградим контакт с нови партньори, които ни обогатяват като преподаватели и учени, имаме възможност да се докоснем до чуждестранни студенти. В Стопанска академия през последните две години, за обучение по програма Еразъм+ за един семестър, пристигат между 60 и 80 чуждестранни студенти. Ежегодно между 50 и 60 преподаватели участват в обмен по програма Еразъм+ и изнасят лекции в чужбина, което несъмнено води до повишаване на тяхната професионална компетентност. Правим стъпки и за привличане на чуждестранни студенти за получаване на образователна степен „бакалавър” и „магистър” в Стопанска академия. Това става сравнително бавно, защото предполага предварително да подготвим програми за преподаване на чужд ези, да създадем организационните предпоставки за обслужване на чуждестранни студенти, да направим рекламна кампания в чужбина и едва тогава реално можем да очакваме първите си чуждестранни студенти за цял цикъл на обучение. Аз вярвам, че за следващата учебна година ще имаме такива. Първите стъпки по отношение на докторантите са направени. От началото на новата година в Стопанската академия ще започнат обучението си 15 чуждестранни докторанти, имаме запитвания и за още. Вярвам, че с течение на времето гражданите на Свищов ще усетят резултатите от интернационализацията ни.
- Каква е Вашата визия за Стопанска академия до края на управленския Ви мандат и през следващите десет години?
- До края на управленския мандат, от който остава малко повече от една година, аз ще продължа да правя това, което бях заявил в началото – да отварям Стопанска академия към националното и международното образователно и научно пространство. Почти приключиха процесите на преструктуриране в Академията и през следващата година ще довършим това, което сме започнали, но все още не е приключило. Почти приключва процесът по обновяване на електронната ни платформа за административно обслужване на студентите, която ще предлага богат набор от дигитално базирани услуги. Вярвам, че до началото на следващия семестър ще имаме изцяло нов център за обслужване на студенти, който ще позволи обслужване на студенти на едно гише. Предстои ни програмна акредитация, която ще започне, надявам се, през януари-февруари и която е от особено значение за перспективите за развитие на Стопанска академия. Така, че няма да се правят мащабни промени, просто ще довършим това, което бяхме предвидили в началото на мандата. Що се касае за десетгодишния хоризонт, промените в страната са толкова динамични, че трудно някой би могъл да направи точно предвиждане как ще се развива ситуацията във висшето образование като цяло, в сферата на икономическото образование, и в частност в Стопанска академия, а и отговорностите ми са свързани с мандата до началото на 2020 година. Какво ще се случи след това е въпрос на редица събития, които са свързани помежду си.
- Доц. Марчевски, има въпроси, свързани с Висшето училище, които вълнуват свищовската общественост, и ще си позволя да задам част от тях. В социалната мрежа се появи клип на униформени служители на реда, които се хранят в студентски стол. Кой може да се храни в мензата и на какви цени?
- Ние сме един от малкото университети в страната, които имат в структурата си звено „Студентски общежития и столове”, което трябва да се самоиздържа. То, съгласно разпоредбите на член 42 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, освен храненето на студенти, което се покрива в по-голямата си част от субсидия, предоставяна от държавата, може да предлага хранене и на граждани по пазарни цени. Това е практика на колегите от всички други университети, когато имат свободен капацитет, като персонал, инфраструктура, места в столовата. Ние през тази есен решихме също да се възползваме от възможността, защото вече разполагаме със свободен капацитет. В рамките на сключени договорености с община Свищов, с РУ на МВР - Свищов, Български пощи и други организации от публичния сектор, ние осигуряваме възможност на работещите в тези институции да ползват студентския стол, разбира се при цени, които нямат нищо общо с цените, които плащат нашите студенти. Това са цени, които са формирани на база реалните разходи за хранене, разбира се с печалба за Стопанската академия. Академията печели от тази дейност без да се накърняват интересите на студентите, защото това решение е съгласувано със Студентски съвет в рамките на Комисията по социално-битови въпроси. Предвид появилите се спекулации, държа да подчертая, че тази възможност съществува само за работещи в институции, с които Стопанска академия има договореност за оказване на такава услуга, но не и за гражданите като цяло. Мисля, че всички страни са удовлетворени от съществуващата ситуация и студентите, и хранещите се в стола на Стопанската академия служители от споменатите ведомства.
- Един друг въпрос, който вълнува гражданите, е свързан с емблематичната за Свищов чешмичка пред Ректората. Това лято тя не работеше, какво се случи с нея и ще потече ли там отново вода?
- Да, ще потече вода. Чешмичката ще си работи нормално следващото лято. През това лято имаше технически проблем, който изискваше определени действия, които не успяхме да свършим точно, когато бе необходимо. Проблемите са отстранени вече и вярвам, че обществеността няма да има поводи за притеснение относно чешмичката пред Ректората.
-Тодор Миланович е един от първите крупни дарители в Свищов. В края на 90-те години ОУ „Тодор Миланович” бе закрито, а по-късно базата бе предоставена на Академията. Не е ли време в града на Дарителите да бъде почетена паметта и на Тодор Миланович? Възможно ли е, примерно, на сградата на Учебна база „Проф. Бъров” да бъде поставена паметна плоча на търговеца, оставил на родния си град 15 хиляди жълтици и цялото си недвижимо имущество в подкрепа на просветното дело в Свищов?
- Въпросът е уместен, Свищов е известен със своите дарителски традиции. Дарителите са толкова много, че ние може би не успяваме да отдадем заслуженото на всички, които са дали нещо, а в случая с Тодор Миланович той не просто е дал „нещо”, а е предоставил крупна сума за да се развива просветителството в града ни. Безусловно е правилно той да бъде почетен и ние ще предприемем необходимите стъпки. Подобно решение трябва да бъде взето от органите за управление на висшето ни училище, но аз ще инициирам такъв дебат сред колегите и съм убеден, че той ще бъде подкрепен, за да може на сградата, където се е помещавало ОУ „Тодор Миланович” да бъде поставена паметна плоча на дарителя.
- И с последния въпрос да Ви върна отново към студентския празник 8-ми декември. Вашето пожелание към студенти, преподаватели и служители на Стопанска академия за празника?

- Всеки празник е свързан с определена ценност, висша по своята същност и сакрална за групата, която празнува. За мен 8 декември е празник на младостта, независимия дух, порива, на смелите идеи и мечти. Десетилетия наред българските студенти празнуват, сменят се поколенията, но химнът на младостта Gaudeamus igitur продължава да възпява младостта и нейната преходност: „Улови мига, наслаждавай му се на момента, защото животът е много кратък!”. В Стопанска академия ни събира съзнанието за принадлежност към една общност. На колегите си, преподаватели и служители, пожелавам винаги да бъдат част от своята Алма матер, защото да си част от академична общност, приела мисията да обучава и възпитава младите хора, е привилегия. На студентите желая да бъдат здрави, с дръзки мечти и изострено чувство за справедливост, мотивирани и мислещи за бъдещето си. Смело да търсят пътища за професионална реализация и за духовно обогатяване. Да открият мястото си в обществото и да бъдат свободни – тревожно свободни, а не спокойно управлявани! Пожелавам весел и незабравим студентски празник на цялата академична общност на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

Александър ШАБОВ

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Дървета израстнаха на... покритата писта на Академията! /СНИМКИ/