„Виенските” къщи на Свищов

Преглеждания: 74 #
30 Dec 2018

Привлекателната красота на главната ни улица блика предимно от „виенските” къщи на заможните свищовци, построени непосредствено след Освобождението. Задъхано забързани в своето ежедневие, съгражданите ни едва ли спират поглед върху тези красиви, елегантни, богато орнаментирани сгради - повей от други времена, от други мечти и стремежи. Кой и кога ги е строил, каква е тяхната историческа и архитектурна значимост? Невсичко за тях ни е известно днес - пропуснали сме много години, но все още можем да се докоснем до тяхната история.
„Европейското” строителство в Свищов се заражда непосредствено след Освобождението. Проявява се силно изразен стремеж новите сгради да бъдат в съзвучие с архитектурните постижения на цивилизования свят - в съответствие с традициите на християнската култура. Решителен принос за това приобщаване към Европа имат множество чуждестранни архитекти и специалисти /от Австрия, Чехия, Германия и др./, които след Освобождението са поканени в младата българска държава да работят за модернизиране на архитектурния облик на градовете. Тази тенденция се запазва и доразвива от първото поколение български архитекти, завършили висши училища в Европа.
Новото строителство в Свищов през този период в значителна степен еклектично съчетава разнообразни архитектурни стилове. В Европа те са възникнали през вековете в ясна последователност, но в следосвобожденска България /и в Свищов/ алхитектурните стилове се прилагат едновременно и комбинирано - при доминираща изява на неоренесанса, необарока и сецесиона. Такъв е и преобладаващият архитектурен облик на „виенските” сгради на Свищов.
Най-внушителни от частните домове са красивите, елегантни, с богати орнаменти по фасадите, сгради на Новградлиеви и Златанови. Особено впечатляваща е сградата на Новградлиев - паметник на културата. Васил Радков отбелязва, че тази сграда, съседната /на Златанови/ и на Тодор Божинов, са строени от предприемача Стефан Иванов /Златанов/ от „архитект виенчанин”. Сега тази великолепна сграда е олицетворение на доминиращата архитектурна тенденция в страната ни по това време: изящна фасада с елегантни полуколони, красиво оформени правоъгълни прозорци с гибели /триъгълни или полукръгли плоскости над прозорците/ и нежни балюстри /невисоки колонки, понякога скулптурирани/ под перваза на прозорците; рустицирана зидария /наподобяваща големи четвъртити каменни блокове, често нарочно доогрубени/ по ъглите на страните. Такива елементи ще видим и в другите постройки в Свищов от онова време: Американското научно богословско училище /днешната Съдебна палата/, Тодор-Божиновата къща и др. Силуетът се подчертава от мансарден покрив над тежък многопластов корниз.
През годините великолепната сграда е имала различно предназначение - използвала се е като Търговски дом, Немско училище /от детските години съм запомнил голямото германско знаме, което се спускаше по фасадата/, а в по-ново време - Градска народна библиотека и банка .
Почти долепена до нея /на запад/ е не по-малко красивата сграда на Златанови - също в списъка на Паметниците на културата в Свищов. На нейната фасада, над корнизите на двете крайни /на запад и на изток/ двойни прозорци, е отбелязано, че тя е строена през 1890 г. и инициалите „С” и „И” /Стефан Иванов/. И тук архитектурният стил е по-близо до неоренесанса /с елементи от барока/ - с характерните мансардни покриви, пиластрите, красиво орнаментираните сводести крайни двойни прозорци. Пиластрите са също така добре оформени с барокови капители. Ясно личи почеркът на опитен европейски архитект, името на който все още не сме открили. По-косвени данни - напълно повтарящите се или сходни елементи с тези на ДТГ „Димитър Хадживасилев” - можем да допуснем, че те са строени по плановете на същия архитект или от свързани с него изпълнители.
Тодор-Божиновата къща - също паметник на културата - е строена от предприемача Стефан Иванов през 1890 г. по плановете на виенски архитект. Къщата е елегантна, едноетажна, повдигната над терена. Външното и вътрешното й оформление показва отлично познаване на „виенския” архитектурен модел: леко загатнати лизени /тясна и плоска вертикална лента, разчленяваща фасадата на по-малки полета/, стилно обрамчени двойки прозорци с балюстри под перваза, нежни декоративни фронтони с апликационни мотиви над прозорците. Балюстрите са в хармония с балюстрадата /ограда от балюстри/ на стълбището към централния северен вход на къщата. В ъглите на фасадата - русти, имитиращи грубо дялани камъни, изпъкнали над плоската повърхност на фасадата. Вътрешното оформление и изографисване е също осъществено на времето от виенски майстор, а мебелите са доставени от Виена. В съзвучие със сецесиона /съизмеримост, изява на строителния материал и конструктивната система, стилизирани елементи и пр./ са изящните решетъчни огради от ковано желязо, правени тогава в работилницата на Павел Чонов.
Това по-скромно третиране на фасадите, с акценти върху няколко по-ярки детайла, ние ще видим и в останалите по-малки частни домове в Свищов, повлияни от „виенския” архитектурен стил. Учудващо е дори как все още са оцелели през бурните времена на грандоманското блоково строителство в града, помело редица красиви сгради в Свищов, даващи тази топла красота на стария ни град.
Проф. Радко РАДКОВ
/из книгата „Свищов. Културно-исторически забележителности” дело на Радко Радков и Пети Доневски, издадена през 2007 година и посветена на 130-годишнината от Освобождението на Свищов/
СЛЕДВА

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!