Възможности за бизнес за младите хора ще обсъдят на форум в Академията

#
04 Nov 2018

Семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП /Обща селнскостопанска политика/“ ще се проведе в СА „Д. А. Ценов”, съобщиха от Висшето училище.
Асоциацията на земеделските производители в България със съдействието на СА „Д. А. Ценов“ организират семинар на тема: „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“. Събитието е част кампания по изпълнение на проект „CAP – Hot Spot“, която се реализира с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия.
Семинарът ще се проведе на 20 ноември от 10:30 ч. в Аулата на Акадимята.

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK