Васил Левски посочва свищовлия за касиер на БРЦК

Преглеждания: 226 #
05 Mar 2019

Димитър Николов Ценович е български революционер и финансист. Роден е през 1834 година в Свищов. Учи в родния си град. На 18 години се преселва в Букурещ. Занимава се със сарафство, банкерство и комисионерство. Неговият брат се занимава със същата дейност в Зимнич.
 Натрупва богатство и се включва дейно в обществено-политическия живот на българската емиграция. Отначало е член на ''старите'' от Добродетелната дружина, а след това скъсва с тях и влиза в групата на техните по-радикални и антируски простивници - ''младите'' от ''Българското общество'' от кръга на Иван Касабов, основател на ТЦБК през 1866г.
 Димитър Ценович е един от основателите на Българския революционен централен комитет (БРЦК) и негов касиер. Подпомага материално българското национално-освободително движение. Той финансира четата на войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа през юли 1868г., първата обиколка на Васил Левски по българските земи (1868-1869г.), отпечатването на вестниците ''Народност”, който е органът на ТЦБК, на ''Тъпан” и на ''Свобода” - органът на БРЦК.
Ролята му е подобна на тази на другия ''банкер'' на емиграцията Димитър Горов. И той като Д. Горов е много повече давал за каузата на свободна България.
С Васил Левски в БРЦК Д. Ценович е в редовна кореспонденция, за което свидетелстват запазените размени писма между тях.
Самият Васил Левски високо цени Д. Ценович и разчита на него особено за закупуване на оръжие за нуждите на бъдещата революция. Понеже Васил Левски е създател фактически на своя нелегална държава в държавата в лицето на БРЦК със своя структура, Д. Ценович е нещо като неин ''финансов министър''. Той движи успешно от Румъния финасовите дела на организацията, като отделя голяма част от личното си богатство за дейността й. И никога не допуска разходната част да надвишава приходната част на БРЦК. В негово лице Васил Левски намира най-подходящият финансист.
 На общото събрание на БРЦК в Букурещ през пролетта на 1872г. Д. Ценович влиза в комитета благодарение на личното застъпничество на самия Васил Левски, който вдига дори скандал на Л. Каравелов и го налага в комитета след заплахата, че без Д. Ценович няма да работи.
 Д. Ценович работи също и с Хр. Ботев и със Ст. Стамболов.
През 1875г. в неговия дом в Букурещ се провеждат заседания на Ботевата група, в която е и Ст. Стамболов, довела до създаване на новия комитет- БРК, организирал Старозагорското въстание през септември 1875г.
 Д. Ценович участва в подготовката и на Априлското въстание през 1876г. Има заслуги също за развитието на културно-образователното дело, като търговец на книги с патриотично съдържание, в това число при разпространението на нелегална литература на БРЦК и на емиграцията.
 Преди Освобождението е търговец и сараф в Букурещ, а след Освобождението е разорен и е принуден да се върне в Княжество България, където започва фактически от нулата, но благодарение на уменията си работи като адвокат. В Русе е избран за председател на Поборническото дружество.
Д. Ценович умира в Русе през 1915 г. на 81 години. Неговият живот е описан от Христо Цеков в книгата ''Димитър Ценович. Касиерът на БРЦК“ (1997г.).
Янко ГОЧЕВ

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания