ВАС: Такса смет за 2017 е незаконосъобразна!

Преглеждания: 117 #
14 Dec 2018

Върховният административен съд, потвърди решение на Великотърновски административен съд, с което се отменя решение на Общински съвет - Свищов за увеличаване на таксата за битови отпадъци за граждните и бизнеса за 2017 година, съобщиха за Актуално Свищов Виктор Майсторов и Радослав Йорданов, които оспориха пред Темида решението на восъчните фигури на Мадам Тюсо.
На свое заседание от 21.12.2016 година Общински съвет - Свищов, по предложение на кмета  Генчо Генчев, прие решение за увеличаване на таксата битови отпадъци както следва: за жилищни имоти от 4.66 на 6.04 промила и за нежилищни имоти от 8.65 на 11.15 промила.

Увеличението на таксата е с приблизително 30 %, като очакваните приходи от събиране на таксата за 2017 година са 2 859 480 лв., което е с 607 849 лв. повече от събраната такса за 2016 год.  От справката, направена в сайта на РИОСВ - Велико Търново тогава, се вижда че община Свищов разполага и с още 340 000 лв. отчисления внасяни през предходния период. От така показаните цифри се разбира, че Общината ще се разпорежда през 2017 година с 3 199 480 лв. за дейности, свързани с управлението на отпадъците в общината.

Всички тези изчисления са направени на базата на отчитаните от община Свищов количества отпадъци през годините, които са средно-годишно в порядъка на 12 000 тона.

Във връзка с жалба на Виктор Майсторов и Радослав Йорданов срещу Решение 412/21.12.2016 г. по протокол № 27 от същата на местния парламент, в частта , в която са определени таксите за битови отпадъци за 2017 г., Великотърновският административен съд с Решение № 143/04.05-2017 г. отменя решението на Общинския съвет за увеличение на таксата битови отпадъци.

Община Свищов в защита на позицията си обжалва пред ВАС решението на ВТАС. След като разгледа жалбата на община Свищов  на свое  заседание,  ВАС  с Решение № 15478 от 12.12.2018 година потвърди решението на ВТАС и с това окончателно отмени увеличението на таксата смет за 2017 год.

Тъй като община Свищов не е публикувала никаква официална информация за направените разходи за управление на отпадъците си през 2017 год., потърсихме информация от други източници.

От официалната страница на РИОСВ - Плевен се вижда, че община Свищов е депонирала през 2017 год. в регионалната система за управление на отпадъците, в депото в с. Санадиново, 3 607 т  отпадъци, или приблизително 3 пъти по-малко от предходните години.

 От така изброените факти възникват следните няколко въпроса: 1. По каква причина количеството на отпадъците е така драстично намаляло?; 2. Как са изразходвани средствата за управление на отпадъци в размер на 3 199 480 лв., с оглед на намаленото количество отпадъци и увеличената такса БО? 3. Във връзка с окончателно отмененото Решение на ОС – Свищов за увеличаване на таксата битови отпадъци, как възнамерява общинската администрация да възстанови надвзетите от гражданите и бизнеса такси за 2017 год.?

Виктор МАЙСТОРОВ

Радослав ЙОРДАНОВ

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в Академията /Снимки: Александър Шабов/