Вардим реализира проект за LED улично осветление

#
29 Jan 2019

В село Вардим реализираха пилотен проект, с който ще се докажат съществените преимущества на LED уличното осветление пред конвенционалното улично осветление, научи Актуално Свищов.
Инициативата цели намаляване на енергийните разходи, намаляване на разходите за поддръжка и консумативи на уличното осветление и значително подобряване на неговото качество.
Монтирани са 300 LED улични осветители с 5-годишен гаранционен срок, които светят през тъмната част на денонощието - целогодишно, и удовлетворяват изискванията на стандарта за улично осветление БДС EN 13201. Общата инсталирана мощност на уличното осветление в селото е 4.5 kW. На главната улица са монтирани 60 броя LED 27 W = 1.62 kW; събирателни улици – 160 броя LED 13 W = 2.08 kW; обслужващи улици – 55 броя LED 9 W = 0.5 kW; парково осветление - 18 броя LED 10 W = 0.18 kW и осветление на площада на селото - 1 брой LED 0.12 kW.
Годишната консумация на енергия от новото LED улично осветление ще бъде 18675 kWh, което е равностойно на 3735 лева годишни разходи за електроенергия или 5.75 пъти по-малко в сравнение с разходите направени с конвенционалното осветление в предходната година, уточнява пресцентъра на Общината. Разходите за поддръжка и консумативи ще намалеят от 4400 лв. на около 700 лв. на година, което е приблизително 6.28 пъти по-малко разходи. Сумарните годишни разходи за новото LED улично осветление в село Вардим ще бъдат 4435 лв/год.
Стойността на проекта е приблизително 42 000 лева, а срокът за откупуване на вложените инвестиции ще бъде под 2 години, като заплащането ще се извършва със средствата от спестената електроенергия спрямо разходите, които са направени в съответния период на предходната година.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK