Валери Петров и Радой Ралин отказват да охулят Соложеницин и „Архипелаг ГУЛАГ”

Преглеждания: 103 #
04 Feb 2020

Валери Петров, Радой Ралин, Благой Димитров, Христо Ганев, Гочо Гочев и Марко Ганчев са единствените членове на Съюза на българските писатели, които отказват да охулят Александър Соложеницин и неговата творба „Архипелаг ГУЛАГ”.
На днешния ден 4 февруари през 1974 година Управителния съвет на Съюза на българските писатели /СБП/, гласува "Декларация за "случая Солженицин“.
 Какъв е този случай?
В Париж през 1973 г. е издадена за пръв път книгата на Александър Солженицин "Архипелаг ГУЛАГ". Тя е документално изследване на съветската система от лагери за принудителен труд ГУЛАГ, /от Главно управление на лагерите/. Написана е през 1958 – 1968 г. и е по свидетелства на очевидци и на личните спомени на автора от престоя му в лагерите. Само седмица по-късно творецът е принуден да напусне Съветския съюз.
 Защо книгата излиза във Франция, вместо в СССР?
 Защото в Съветския съюз няма нито частни издателства, нито на държавните се позволява за истината да се говори и пише. После срещу автора се подема мащабна пропагандна кампания да бъде заклеймен и квалифициран като "предател и враг на СССР". Произведението е подложено на критика и отричане...
 Верните на комунистическа идеология писатели в България не закъсняват да се включат в този хор. Затова казионният СБП подготвя Декларация, като са взети всички превантивни мерки, да няма гласували "против" или "въздържали се". Основен мотив за това е, че българските писатели няма как да са чели произведението.
В Декларацията се казва ...“В периода, когато съветската външна политика, развиваща се под знамето на Лениновите идеи за мир и мирно съвместно съществуване, печели най-големи успехи, когато забележителният хуманист на нашето време Леонид Илич Брежнев полага изключителни и плодотворни усилия за прочистване и оздравяване на атмосферата в международните отношения, на враговете на Съветския съюз, на силно и дълбоко мразещите комунизма среди бе нужен аргумент за дискредитиране на съветския строй, повод за ново отдалечаване и железни завеси.“ ... „Проявите и поведението на хора като Александър Солженицин са несъвместими с разбирането за писател и гражданин не само сега, в нашия век, но и в най-дълбокото минало, и в най-далечното бъдеще.“
 Сега от дистанцията на времето можем само да припомним факти доказващи съвсем друго:
 - Не само „съветската външна политика, развиваща се под знамето на Лениновите идеи” претърпя пълен крах, но и целият СССР се разпадна.
 - Съветският съюз и съветският строй във всички страни-сателити сам се дискредитира и затова сам намери „нужен аргумент“ да се разпадне...
 - Политикът и писателят Брежнев бяха отречени и сега малцина от младите ги знаят...
 - Оказа се, че Александър Солженицин, като писател и гражданин, ставаше все по-известен и уважаван. Това противно на пророчеството стана не само в товашния век, но и до сега. Книгите му се издават и четат.
Всички български писатели ли се присъединяват към тази позорна декларация?
 Не! Намират се 6 от тях, които не се подписват под нея. Заради отказа си те веднага са изключени от СБП. Това са - Валери Петров, Радой Ралин, Благой Димитров, Христо Ганев, Гочо Гочев и Марко Ганчев.
А днес, повечето от подписалите срамната декларация български писатели са абсолютно неизвестни за широката публика и творчеството им е напълно забравено...

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в Зимнич - снимки: George Opayna /ГАЛЕРИЯ/