В Търговската работят по проект, одобрен от образователното министерство

#
18 Dec 2018

В Аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се проведе информационен форум – среща на заинтересованите страни – ученици, учители и родители с медиите, за представяне на иновацията, по която в гимназията се работи за втора учебна година.
„Комуникация и сътрудничество за високи образователно-възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни“ е темата на проекта, който икономическото училище успя да защити пред образователното министерство. С това ПДТГ се превърна в единственото иновативно училище на територията на община Свищов.
Пред присъстващите бяха представени идеята и направленията, по които екип от педагогически специалисти внедрява нетрадиционни и неформални методи на обучение. Ученици и учители споделиха своите впечатления от учебния процес, от различните преживявания и позитиви, които им носи. Чу се и високата оценка на родителите, които се чувстват удовлетворени от желанието на колектива на Търговската гимназия да направи децата им мислещи и можещи по един по-различен начин.
Във връзка с използването на облачни технологии в платформата Офис 365, едно от направленията на иновацията,  бе даден отчет за всички извършени от екипа дейности и се представиха предстоящите задачи.
В Аулата бе организирана и своеобразна изложба с материали, изготвени по време на учебните часове по предприемачество и история и цивилизация, където се прилага направлението от иновацията „Педагогика на освобождението“. Разчупвайки стереотипите на традиционния лекционен урок, учителите поднасят учебния материал по един неформален начин, а учениците имат екипни и индивидуални задачи, които  ги вкарват в различни роли, за да „влязат в обувките“ на герои от миналото или успели личности и така да съпреживеят, а не да зазубрят фактите.
В края на срещата бе излъчен клип за иновацията в Търговската гимназия, с който училището участва в Национален форум на иновативните училища в гр. София.
Теодора СПАСОВА,
старши учител, теоретично обучение


       

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK