В Търговската гимназия ученици опознават космоса

#
17 Mar 2019

С началото на втория срок на учебната 2018/2019 г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов стартираха заниманията по интереси, съобщава Юлия Величкова, заместник-директор на най-старото българско професионално училище. Към момента са сформирани 4 клуба и 3 спортни клуба в изпълнение на Наредбата за приобщаващо образование и  Постановление на Министерския съвет №289 от 12.12.2018 г.
Това е станало след като през декември м. г. е проведено анкетно проучване на желанията на учениците от VІІІ до ХІІ клас, с което са идентифицирани занимания по интереси. „Сформираха се 4 клуба и 3 спортни секции. Изготвени са програми с теми и дейности, целящи стимулиране развитието на учениците и техния творчески потенциал, насърчаването на креативното мислене и иновациите”, коментира Юлия Величкова.
Вече действат клубовете „Дигитален маркетинг”, Дигитална фотография „През фотообектива“, „Да опознаем космоса” и „Информационни технологии в екскурзоводството”. Спортните секции са „Баскетбол”, „Волейбол” и „Футбол”.

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK