В Овча могила реализираха проект за 11 хиляди лева

Преглеждания: 15 #
15 Dec 2018

Към Министерство на околната среда и водите – ПУДООС, в Национална кампания „За чиста околна среда – 2018” кметство Овча могила реализира проект: „ Почистване и облагородяване на парк „Могилата”  в село Овча могила.  Наименованието на парка идва от едноименната местност „Могилата”, която дава и името на селото. Общият бюджет на проекта е 11 045 лв, от които 9 845 лв от ПУДООС и 1 200лв собствен принос в материали и доброволен труд. Координатор на проекта беше Христан Христов – главен специалист в Кметството.

Чрез реализиране на проекта се осигуриха добри възможности за отдих, почивка и свободно време, чрез облагородяване на  терена на изгорелите Кабинети за доболнична помощ.

Идеята за проекта е в отговор на желанията на местната общност за почистване и обособяване на паркови зони и заявената готовност от страна на жителите на селото да участват с доброволен труд в предвидените дейност.

Целта на проекта е подобряване на „зеления” облик на село Овча могила и постигане на устойчиво положително въздействие на заобикалящата ни среда, чрез реализиране на комплекс от мерки в областта на екологията.

Обособени бяха два къта за отдих с беседка, пейки, кошчета за разделно събиране на отпадъци, изградиха се тротоарни алеи. Района беше залесен с иглолистни и широколистни дървета и храсти: ела, бор, кълбовидна туя,  западна туя, чинар, липа, каталпа , рози и други цветя.Оформиха се няколко цветни алеи .

Паркът ще се използва за отдих от местното население и посетителите на Специализирана болница за рехабилитация и гостите на селото.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK