В края на 18-ти век Свищов е център на европейската дипломация

Преглеждания: 602 #
23 Dec 2018

Нови факти за подписване на  Австро - турския мир на 4 август 1791 г. в Свищов

Във фонд „Възраждане“ на Исторически музей – Свищов, в Османо - турски документи с инв.№ 806 (арх.ед.212) има писмо за подписването на Австро – турския мир в Свищов на 4 август 1791 г. Писмото е изпратено от Цариград, от Великия везир до Сеид Абдуллах ефенди, министър на външните работи и ръководител на делегацията по подписването на мира в Свищов с дата 16 януари 1791 г.

 „До Министра на външните работи и ръководител на делегацията Сеид Абдуллах ефенди, който се намира в Свищовския край.

Ако рече бог всевишният през пролетта ще бъдат събрани многочислени победоносни императорски войници, които ще трябва да минат по Дунава…Имайки предвид това, Негово величество падишахът издаде височайша заповед за построяването на голям мост върху река Дунав. Както преди, така и сега, нужните за запланувания мост понтонни лодки трябва да бъдат построени и изготвени в Босненския край. Необходимите за построяването на моста дървени материали незабавно трябва да се осигурят, и като се натоварят на понтонни лодки, да се откарат на определеното място. За същото е издадена и изпратена до Босненския валия височайша заповед. Обаче, както е известно , по-рано нужните за подобни мостове дървени материали се осигуряваха и докарваха от Влахия. Очевидно е, че и сега от Босна не може да се осигурят и докарат в достатъчно количества дървени материали. И няма възможност те да бъдат осигурени от други места на отсамния бряг. Следователно, налага се и този път нужните дървени материали за сегашния мост да се осигурят и докарат от Влахия. Ето защо, срещнете се и говорете по този въпрос с намиращите се там представители на Прусия и Австрия.Стремете се да ги убедите, че при сегашната обстановка съгласието им за осигуряването на нужните дървени материали от Влахия ще бъде важна заслуга към Високата държава.

Същевременно съобщете им и ги уверете, че разходите по сечта и превозването на исканите дървени материали ще бъде за сметка на нашата държава. Както преди, така и този път нужните количества дървени материали от Влахия ще се докарват в едно от пристанищата на Силистра, Русе и Видин. Те да се съгласят и сами да определят едно от трите пристанища за докарване на осигурените от Влахия поискани дървени материали. Гледайте колкото се може по-скоро да решите този въпрос и за резултата да ни осведомите.

За това именно Ви се изпраща настоящето писмо.

16 януари 1791 г. (подпис липсва).

Очевидно това е един особено важен документ, който засяга Свищов като център, където през 1791 г. са се развили важни дипломатически и политически събития. Документът разкрива от една страна преговорите, които са се водили между Прусия и Англия с Австрия, и между Прусия и Австрия от втора страна и Турция от трета. Документът е ценен принос към историята по сключването на австро – турския мир в Свищов през 1791 г и изобщо към войната между двете страни и в същото време принос към руско – турската война, която паралелно се развива с австро – турската.

Руско – турската война от 1787 – 1791 г. се развила във връзка турските претенции за Крим и надзор върху руските кораби, преминаващи през Проливите. В резултат на пораженията, които османците претърпели от Суворов в Молдавия и от адмирал Ушаков при Калиакра в 1791 г., те били принудени да сключат мир в Яш (29 декември 1791 г.), без да постигнат целта си: Крим останал в руски ръце, а границата била установена на Днестър. Договорът засилва политическото влияние на Русия на Балканите и в Кавказ. Турция се отказва от претенциите си за Грузия.

Австро – турската война започнала една година по – късно-1788. Възползвайки се от претърпените поражения, австрийската войска нахлува в западните територии на Османската империя, на следващата година 1789 завзела Букурещ, Белград и Крайова.

На 4 август 1791 г. в Свищов бил подписан мирът между двете страни. Но, до подписването се стигнало след намесата на Прусия и Англия пред Австрия, за да я отслабят като велика сила, и от друга страна – за да оставят Турция сама срещу Русия.

Документът е издаден 6 месеца и половина преди официалното подписване на Австро – турския мирен договор. Или това означава, че в началото на същата година в Свищов вече се намирала делегацията на османската страна, начело с министъра на външните работи Сеид Абдуллах ефенди, който е начело на турската делегация. В същото време там са и делегациите на Австрия и Прусия, която участва като посредник между двете страни. Явно контролът на Прусия бил непосредствен, за да предотврати евентуалното разширение на австрийците на Балканския полуостров. И, ако войната завършила при пълно освобождение на завзетите от австрийците земи, то това е заслуга на непосредственото участие на прусаците в преговорите в Свищов през зимата и пролетта на 1791 г. След като Турция получила уверение за запазване на неутралитет от страна на Великите сили във войната й срещу Русия, било замислено, явно на колективна основа, нов организиран удар срещу Русия планиран за пролетта на същата година.

Документът установява, че Великият везир на Турция дава указания на своя подчинен външен министър да потърси съдействието на делегатите на Прусия и Австрия пред влашкия войвода, за да го убедят да достави нужния дървен материал за строителството на голям мост върху река Дунав, през който се предвиждало прехвърлянето на големи турски части от Румелия във Влашко и оттам – срещу Русия. Явно, в Свищов през пролетта на 1791 г. бил разглеждан не толкова въпросът за мирния договор между Австрия и Турция, отколкото организирането на освободената от война срещу Австрия турска армия, която подготвяли да хвърлят срещу Русия. Крайната цел на такава подкрепа на турската акция била да разгроми руската войска и Русия да бъде извадена от групата на Великите сили. В този случай Прусия и Англия ще имат развързани ръце и към Франция, като я подчинят на своята коалиция. На Русия щял да бъде нанесен мощен турски удар, насочен от юг. Заговорът, подготвян в Свищов, напълно разкрива скритите намерения на великите западни сили от това историческо време.

Надя АНГЕЛОВА,

Исторически музей - Свищов

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Господин Костов, долу ръце от средствата за информация! Господин Костов, дайте ми пример, в който политическо формирование да е и име на средство за информация освен Вашия сайт. Това сто и кое поред ще е първото нещо принос на нашия град, този път в света на медиите?

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В царството на птиците - Фотограф: Дамян ПЕТКОВ