В детските градини отпада абонаментната такса

#
22 Dec 2018

В детските градини отпада абонаметната такса в размер на 10 лева, която плащат в момента родителите на децата, съобщава пресцентъра на Общината. През 2017 г. Общински съвет - Свищов направи промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов. След тези промени Общинският съвет запази таксите, които родителите/настойниците на децата заплащат за ползване на услугата в детска градина - такса за стойността на храната, включена в базов пакет от услуги, в размер на 2 лева на присъствен ден. Освен тази такса родителите/настойниците заплащат и абонаментна такса в размер на 10 лева за постоянни разходи. От 01.01.2019 година ползващи услуга в детските градини няма да заплащат абонаментната такса. Ще се заплащат само такса за стойността на храната, включена в базов пакет от услуги и свързана с  присъствените  дни на детето.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK