В Академията наградиха победителите от национален конкурс за ученическо есе

Преглеждания: 104 #
07 Jun 2019

Национален конкурс за ученическо есе, организиран от катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия, предизвика за участие средношколци от 10 града, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентърана Висшето училище. В конкурса участваха ученици от Варна, Добрич, Казанлък, Монтана, Свищов, Суворово, Търговище, Червен бряг, Шумен и от две училища в гр. Пафос – Република Кипър. Първата българска застрахователна катедра предизвика средношколците с темите „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората” и „Как да преборим бедността в съвременното общество”. Жури от академични преподаватели, председателствано от доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на катедра ЗСД, оцени ученическите разработки и присъди четири награди. Всеки ученик получи сертификат за участие, с който може да бъде записан за студент в Стопанска академия по първа желана специалност в редовна форма на обучение.    
Победителите в конкурса бяха наградени на специална церемония, която се проведе в музея на Стопанска академия. Доц. Ерусалимов приветства присъстващите участници в националния конкурс,  а с кратка беседа от уредника Маргарита Дончева, гостите бяха запознати с историята на свищовското висше училище, неговия дарител Димитър Ценов  и създадената в Стопанска академия първа за България катедра по застраховане. Доц. Ерусалимов припомни, че още в своето завещание Дарителят е посочил, че студентите трябва да изучават науките по застрахователно дело, а в първия учебен план за 3-ти и 4-ти курс на първия випуск са записани два учебни предмета по застраховане. „Днес Вие сте на мястото, където преди 80 години започва академичното преподаване по застраховане и социално дело в България”, каза доц. Ерусаломов. Ръководителят на първата застрахователна катедра подчерта, че в Стопанска академия вече 70 години се развива специалност ЗСД, която подготвя мениджърите и кадрите за застрахователната и осигурителната практика.
Преподаватели от катедрата-организатор на националния ученически конкурс връчиха наградите на присъстващите на церемонията призори и сертификати на участниците. Наградата на Ректора на СА „Д. А. Ценов” – Свищов бе връчена на Стела Хаджиева – XII клас от  ППМГ „Нанчо Пoпович”, гр. Шумен. В направление „Застраховане” наградата бе присъдена на Георги Георгиев – XII клас от свищовското СУ „Димитър Благоев”. В направление „Икономика и управление на социалното осигуряване” наградата получи Томислава Ковачева – XII клас от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”, гр. Добрич. Ивелин Стефанов – XI клас от същото училище, получи наградата на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Призьорите в конкурса бяха поздравени и от зам.-ректора по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов, който е и преподавател към катедра ЗСД. „Сертификатите, които получихте от участието си в този конкурс, са Вашия входен билет за Стопанска академия”, каза доц. Нинов, като поясни, че сертификатът осигурява за новоприетите студенти правото на безплатно общежитие през първата година от обучението им в редовна форма. Доц. Нинов подчерта, че по време на своето обучение свищовските студенти получават не само качествено обучение, кариерна ориентация и подкрепа от своите преподаватели, но имат възможност и да развиват личностни качества и таланти, да пътуват с цел обучение или практика в чужбина, да подобрят езиковите си познания, да създават нови приятелства в целия свят.     
 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания