Управлението на туристическа дестинация България дискутираха на форум в Академията

Преглеждания: 18 #
25 Oct 2018

Кръгла маса на тема „Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България” събра в Стопанска академия научни изследователи и представители на практиката в туристическия бранш, съобщиха за Актуално Свищов от Висшето училище. Форумът се проведе с цел представяне на резултатите от проведено проучване по едноименен проект, реализиран от екип на катедра „Икономика и управление на туризма”, под ръководството на проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор на Академията и преподавател към катедрата. Сред гостите на кръглата маса бяха доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност”, доц. д-р Анелия Радулова – директор на Институт за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”, проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”. Във форума участваха академични преподаватели и студенти, представители на община Свищов, Туристически информационен център, Исторически музей, неправителствени организации, развиващи дейност в сферата на туризма, туроператори, хотелиери, ресторантьори.
България безспорно е страна, разполагаща с неизмеримо богатство от природни и антропогенни ресурси. Проектната идея е насочена към разкриване на бариерите пред дестинацията за оползотворяване на нейния туристически потенциал и обосноваване на съвременните измерения на управлението й”, каза при откриване на форума проф. Божинова. По думите й, изграждането и управлението на привлекателна и високо конкурентна дестинация изисква добре планирана среда, която подкрепя и позволява развитие. Тя поясни, че целта на реализирания от екипа проект е на основата на емпирично проучване състоянието на туристическа дестинация България, да се очертаят съществуващите проблеми и комплекса от стратегически управленски решения, свързани с възможните перспективи за устойчиво развитие на България и утвърждаването й като целогодишна туристическа дестинация с множество природни и антропогенни дадености, подходящи за развитието на различни видове туризъм. Имайки предвид стратегическата важност на туристическия сектор за националната ни икономика, значимостта на направеното по проекта изследване, относно управлението на туристическата дестинация за икономическото развитие на България, подчертаха и гостите на форума в приветствията си към участниците.
В рамките на форума бяха представени резултатите от анкетни проучвания, осъществени в шест административни области, за които са разработени два вида анкетни карти – за туристи и за експерти от общински и областни администрации, отговарящи за развитието на туризма. В проучването са участвали туристи от България и от около 10 други държави.
Обобщените данни за областите Пловдив и Пазарджик представи ас. д-р Любомира Тодорова. Тя анализира състоянието да туризма в градовете Пловдив и Велинград, като отчете, че в двете дестинации се развива различен вид туризъм. Докторант Кристина Георгиева презентира резултатите от проведените проучвания в различни туристически дестинации в други четири области – градовете Поморие и Созопол в обл. Бургас, шест общини в обл. Добрич, където по крайбрежието им се развива морски туризъм, обл. Велико Търново (община В. Търново) и община Трявна  в обл. Габрово.   
След представяне на резултатите по проекта, участниците в кръглата маса дискутираха основните проблеми при развитието на туризма в България. Най-ярко те откроиха инфраструктурата, чистотата, липсата на кадри, недооценената важност на всеки един турист и неоползотворяване на големия потенциал, който има България за развитие на различните видове туризъм. Дискусията продължи с обсъждане на възможностите за развитие на туризма в Свищов. Споделени бяха конкретни идеи за нови начинания, които могат да се реализират чрез публично-частно партньорство или в партньорство между НПО. Представители на бизнеса отправиха предложения към студентите от специалността и магистърската програма, развивани от катедрата-домакин, за провеждане на практика и трупане на опит в сферата на туризма. Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че за развитието на туристическа дестинация Свищов е необходимо да бъде разработен цялостен туристически пакет, който да бъде предложен на туроператорите.
В заключение проф. Божинова подчерта, че тематиката на проекта кореспондира с всички стратегически цели на Мандатната програма за развитие на СА „Д. А. Ценов” през мандат 2016-2020 г., а също и със Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в свищовското висше училище през същия период. „Изследваната проблематика кореспондира и с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.”, каза още проф. Божинова. Тя поясни, че анализите от проведеното изследване по проект „Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България” ще бъдат предоставени на министъра на туризма, Николина Ангелкова.   

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!