Учениците от първата дуална паралелка вече работят в реална работна среда

Преглеждания: 315 #
22 Sep 2019


Стартира практическото обучение в реална работна среда за учениците от XIв клас на СПГ „Алеко Константинов“, приети в дуална форма на обучение по професия „Монтьор на селскостопанска техника“. Това съобщи за Актуално Свищов инж. Веска Николова, директор на СПГ „Ал. Константинов“.
Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специална форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорството между работодателите и професионалната гимназия.
Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионалната гимназия и работа във фирма. Този модел елиминира проблема с липсата на стаж, което пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. Фирмите спестяват разходи и време за обучаване на новоназначените служители, защото същите вече имат необходимите знания и умения.
През учебната 2017 - 2018 година учениците бяха приети в IX клас по желана от работодателите професия „Монтьор на селскостопанска техника“.
След две години обучение в училище учениците от XIв клас започнаха практическо обучение в реална работна среда при работодатели, с които училището сключи договор.
Поели отговорността и предизвикателството да бъдат първите работодатели, участници в дуалното обучение са земеделските кооперации: ППОК „Изгрев-93“ – с. Царевец, „Сортови семена – Елит 2000“ ЕООД – с. Ореш, ППК „Искра“ и ППК „Възраждане“ – с. Морава, ЕТ „Росен Кирилов“ – с. Татари, ЗППК „Бъдеще 93“ – с. Овча могила, ППОКЧС „Земеделец 93“ – с. Козловец и „Петров Транс 2018“ – с. Петокладенци.
С учениците са сключени трудови договори и те ще получават възнаграждение за своя труд. Те ще работят два дни в седмицата под зоркото ръководство на наставниците, определени във всяка земеделска кооперация. Връзката между работника, наставника и училището ще се осъществява от г-н Тони Вързалов – учител – методик.
Дуалното обучение е инвестиция в бъдещето, защото е ефективно средство за осигуряване на квалифицирани млади кадри, което от своя страна води до развитие на националната икономика и задържане на младите хора в страната.

 

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в Зимнич - снимки: George Opayna /ГАЛЕРИЯ/