Ученици подредиха изложба в Търговската гимназия

#
23 Feb 2019

В Търговската гимназия бе подредена изложба на ученически творби. Произведенията са с различна тематика. В галерията присъстват графика, живопис, дори керамика. Така се дава поле за изява и на артистичните таланти на младите икономисти. Включените автори са: Деница Николова – ХІІб, Лора Кунева – ХІІб, Изабел Люсиен – ХІІа, Борис-Александър Спасов – Хб, Йоана Игнатова – VІІІа, Борислав Кунчев – ІХб. В отделен кът са поставени някои от готовите продукти, изготвяни от ученици от ІХа и ІХб класове в часовете по история и цивилизация, където е въведено иновативно обучение. Със стартирането на новите извънкласни дейности предстои обновяването и допълването на изложбата с експонати.
Теодора СПАСОВА

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK