Ученици отбелязаха Световния ден на добротата

#
14 Nov 2018

В зала 1 на Общината се проведе кръгла маса на тема „Толерантност", предаде Актуално Свищов. Форумът бе организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и в него участваха представители на ученическите съвети от свищовските училища.
С проявата бе отбелязан Световния ден на добротата. В нея взеха участие представители на ученическите съвети на свищовските училища, които трябваше да обменят опит, идеи, информация и добри практики за различни форми на прояви на доброто, организирани от тях.
Търговската гимназия бе представена на форума от Александра Методиева - зам. председател на УС и Валентин Ангелов - училищен ученически омбудсман. Те споделиха схващането, че доброто не е нещо, с което трябва да се парадира и разказаха накратко за инициативи на УС, планирани за текущата учебна година, някои вече в действие, които са своеобразен пример за доброта и съпричастност.
Световният ден на добротата бе отбелязан в училище и с раздаване на символични лентички с надпис: "Нека бъдем добри!"
Събитието уважиха Любомира Петрова, секретар на Общината, Лора Георгиева, инспектор „Детска педагогическа стая” и Ренета Чобанова, началник отдел „Закрила на детето”.

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK