Ученици от СПГ ще проведат практика в Порстмут, Великобритания

#
16 Feb 2019

За втори път английският град Порстмут ще бъде мястото, където ученици от СПГ „Алеко Константинов” ще проведат производствената си практика. Това става възможно благодарение на спечелен проект под надслов „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”. В него участват 10 ученици от XI и XII класове.
Една от подготовките, която включва проекта е културната. Тя приключи преди дни и целта й бе запознаване с географското положение, култура, исторически забележителности и правовия ред на Великобритания. Голяма част от занятията бяха проведени под формата на лекции, илюстрирани с презентации. Разделени по групи учениците също подготвиха презентации, представящи историческите забележителности на Великобритания и Портсмут, градът в който учениците ще живеят в продължение на три седмици.
Наблюденията ми при проведеното обучение водят до извода, че учениците ще се справят успешно с пребиваването си в Обединеното кралство. Те са мотивирани и вярвам, че и с помощта на ръководителя си ще преодолеят трудностите и предизвикателствата на новата среда.
Елза БОЖАНОВА

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK