Ученици на СУ “Д. Благоев” посетиха Италия по проект на Еразъм +

#
15 Apr 2019

Четири ученици от СУ „Димитър Благоев“ прекараха една седмица в Италия, водени от Нина Георгиева, учител по английски език, съобщават от гимназията. Групата пътува по проект на Erasmus + на тема European republic is under construction. Партньори на България бяха Португалия, Италия, Испания, Франция, Румъния и Литва. Общо 49 млади участници от 7 държави се събраха в град Поджардо - община в Южна Италия, провинция Лече, регион Пулия. Някои от целите на проекта бяха : повишаване конкурентоспособността на младите хора чрез предоставяне на ясна представа за причините и последиците от европейската интеграция и предотвратяване на неблагоприятните последствия, като например наличието на стереотипи, които прерастват в предразсъдъци; да разберат политиките на Европейския съюз (ЕС), плюсове и минуси на ЕС, прилагани на практика в страните участнички, да научат и обменят добри практики; насърчаване на европейското сътрудничество между младежите; предоставяне на възможности за обучение от равнопоставени партньори; възможност за участниците да направят разлика в различните политики и др. Учениците се върнаха много вдъхновени, амбицирани и въодушевени от всичко, което са видели и научили и с куп нови приятели, съобщават от СУ “Д. Благоев”, уточнявайки, че предстоят още срещи и обмени.

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK