Теглим два общински заема за 3,1 милиона лева

Преглеждания: 75 #
22 Oct 2018

Общината ще тегли два нови заема в общ размер 3 166 000 милиона лева, научи Актуално Свищов.
И двата кредита ще се вземат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” АД. Срока за погасяване и на двата е 24 месеца при лихва 4,083%. Те са обезпечени със финансови вземания на Общината по два проекта, които тя реализира.
„Традиция и танци - мост над река Дунав” е проектът, който реализира село Царевец и село Контещи, Румъния. Основната цел на начинанието е да се подобри устойчивото използване ресурсите  и културното наследство в двете села. Основните дейности се изразяват в ремонт и преустройство на сградния фонд на бившето ОУ „Д-р Асен Златаров” в Царевец.1 192 000 е стойността на начинанието.
Вторият проект е под надслов „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на Свищов”. По него се санират 17 жилищни блока, като извършваните дейности са - подмяна на дограма, топлинна изолация на външни стени, подове и покриви и осигуряване на енергоспестяващо осветление. За него ще се тиглят 1 974 000 лева.
Двата заема трябва да бъдат гласувани от общинските съветници на 25 октомври по време на редовното им заседание.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Държава в кататония

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Толкова ли сме богати, че "хвърлихме" 70 000 на вятъра?