Търсят трансгранични проекти за периода до 2027 г.

Преглеждания: 123 #
12 Nov 2020

Програма "Interreg VI-A Румъния - България" приема идеи за стратегически проекти, които да бъдат изпълнявани през програмния период 2021 - 2027 г. и да са насочени към подобряване на трансграничната свързаност (транспорт, съобщения, мобилност, и др.) Заинтересованите физически и юридически лица могат да изпратят попълнен на английски език формуляр в срок до 25 ноември 2020 г.
 https://interregviarobg.eu/bg/sbirane-na-idei-za-strategicheski-proekti
 Провежда се публична консултация (обсъждане) на проект (черновата) на програма "Interreg VI-A Румъния - България" за програмен период 2021 - 2027 г. Заинтересованите физически и юридически лица могат да изпратят свои становища, предложения, възражения и коментари, препоръчително е да са на английски език, в срок до 15 декември 2020 г.
 https://interregviarobg.eu/bg/publichna-konsultatsiya-na-programata-interreg-vi-a-rumniya-blgariya
 "

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Ковидиотите от Н-тия ден Аз ще спазвам частично мерките. Ще стоя на доста голяма социална дистанция от дебили.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ноемврийска пролет!