Търсят мнения за програма "Дунав" 2021 - 2027 г.

#
03 Feb 2021 234

Транснационална програма "Дунав" е финансов инструмент на Европейското териториално сътрудничество (Интеррег), която към момента подкрепя 120 проекта в целия Дунавски регион. Европейското териториално сътрудничеството е една от целите на политиката за сближаване на ЕС и предоставя рамка за изпълнение на съвместни действия и обмяна на политики между национални, регионални и местни действащи лица от различни партньорски държави. В програмата участват 9 страни от ЕС и 5 страни извън ЕС. Цялата територия на България е включена в обхвата на Програмата.
Съвместният секретариат на Програмата отправя покана за участие в консултация за обсъждане на черновата на Транснационална програма "Дунав" 2021 - 2027 г. чрез попълване на кратък въпросник на английски език в срок до 19 февруари 2021 г. Споделете своята гледна точка, идеи, предложения и бележки относно разработената чернова.
Налични за запознаване са и два допълнителни документа: "Анализ на териториалните предизвикателства, нужди и потенциали в Дунавския регион и стратегическите възможности за избор по отношение на териториалното сътрудничество за периода 2021 - 2027 г." и "Приоритети и цели на Програмата за периода 2021 - 2027 г".

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/5942

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма