Търговската гимназия си избира омбудсман с електронно гласуване!

Преглеждания: 444 #
06 Nov 2019

В Търговската гимназия ще се проведат избори за ученически омбудсман, съобщиха за Актуално Свищов от Първото професионално училище в България.
Омбудсманът е официален ученически представител с независима публична дейност, подчинена единствено на Правилника на училището и законовите разпоредби. Ученическият обществен представител се застъпва със средствата, позволени от неговия статут, когато с действие или бездействие, по някакъв начин са нарушени права на ученици в училището. Педагогическият съвет и ръководството на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” са длъжни да предоставят информация на омбудсмана във връзка с жалби, подадени към него, уточни училищният директор.
От днес стартира надпреварата за омбудсман. Тазгодишните издигнати кандидати са:
Александра Кичкова – Ха клас и Борис-Александър Спасов – ХI б клас.
 Ето и кратко представяне за всеки от тях, през погледа на класните им ръководители:
Александра Кичкова е един изключително инициативен и позитивен човек. Тя многократно е доказвала своето сериозно и отговорно отношение към всички неща, свързани с нейния клас и училището като цяло. На Александра винаги може да се разчита. Грижи се за приятелите и близките си. Готова е да подаде ръка и първа прави стъпка към приемането на новодошлите ученици при приобщаването им към колектива. Старанието, с което подхожда към поставените й задачи, буди възхищение и спокойствие, че работата ще бъде доведена до успешен край. Неконфликтна и добронамерена, тя е сериозен претендент за мястото на УУО.
Борис–Александър Спасов показва висока заинтересованост при усвояване на знанията. Полага необходимите усилия за постигане на по добри резултати. Умее самостоятелно да платира и решава поставените задачи. В ученическия колектив проявява инициативност и разумна увереност в собствените си сили и знания. Лесно се адаптира към нови хора, колективи и обстоятелства. Контролира емоцията си. Разумно отстоява интересите си. Поема отговорности по отношение на себе си и към другите. Активен е както в клас, така и в извънкласните дейности. По характер е добър и отзивчив. Поддържа добри отношения със съучениците си. Проявява нестандартно мислене. Има качества за лидер.
Актуално Свищов припомня: Професионална държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев“ – Свищов е едно от трите училища на територията на страната, което има свой собствен омбудсман. За втора поредна година изборите ще се проведат електронно - учениците ще гласуват електронно. И докато в Търговската давата пример и на национално ниво, въвеждайки електронното гласуване, местния парламент на града на 100-те първи неща живее в 19 век! Местните нотабили в мандат 2015 - 2019 нямаха и едно заседание с електронно гласуване. Системата бе дарена преди доста години от Пламен Минев, първи председател на ОбС-Свищов след промените. Официалното обяснение е, че системата е амортизирана и са нужни много средства за нейния ремонт. Изводите са за читателя...

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Дървета израстнаха на... покритата писта на Академията! /СНИМКИ/