Търговската гимназия се включи в инициатива на УНИЦЕФ

#
06 Nov 2018

Ученици от ІХа клас, специалност „Икономическа информатика“, от ІХб клас, специалност „Бизнес администрация“ и от Хб клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“- Свищов, под ръководството на своите класни ръководители, се включиха в Инициативата на УНИЦЕФ и партньори „Най-големият урок в света“.
Целта на инициативата е да запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие, да се поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
Младите икономисти разсъждаваха върху тема: „Отговорно потребление“. Със знания, идеи и поведение те демонстрираха, че осъзнават своята роля и отговорност за реализирането на 17-те глобални цели за устойчиво развитие в трите основни измерения – икономическо, социално и екологично. Учениците предложиха модели за отговорно потребление на граждани и фирми, изявиха желание за иницииране и участие в информационни и образователни кампании и проекти, учещи хората как да живеят в хармония с природата и как да водят устойчив начин на живот.
Юлия ВЕЛИЧКОВА

 

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK