Търговската гимназия предлага програма за кариерно развитие

#
15 Apr 2019

В месеца на кариерно ориентиране иницииран от  РУО Велико Търново  нашето училище се включва със специална програма, защото кариерата е  един от най-важните   избори, свързан с личностното развитие и работоспособността на човека, съобщи за Актуално Свищов Румяна Иванова, директор на училището. Кариерата определя благополучието и от нея зависи в голяма степен  човешкото щастие. Успешната кариера изисква изграждането на система от компетентности. Отговорността и трудолюбието са важни фактори в този процес. За да сбъднем мечтите си за успешна кариера, трябва да открием кои професии са подходящи за нашите интереси и умения. Трябва да познаваме и какви компетентности се изискват за успешното практикуване на дадена професия. Надяваме се да бъдем  полезни  на родителите и учениците от община Свищов. Нека обединим усилията си и да продължим традицията  - Свищов  да пребъде  град  на просветата и културата, коментира директорът.
          За целта ПДТГ „Димитър Хаджилев” е разработила програма:
18 април 2019 г. (четвъртък), 11.00 часа
Ден на отворените врати: Как изучавам професия в ПДТГ „Димитър Хадживасилев?”
Място: ПДТГ „Д. Хадживасилев”
Партньори, участващи в инициативата:
НПО „Съвет по туризъм” за гр. Свищов;
Сдружение „Асоциация за икономическо развитие” – Свищов;
Сдружение „Институт перспективи”;
„Феникс ЕМ88” ЕООД
 
8 май 2019 г. (сряда), 15.00 часа
Ден на професия: „Организатор туристическа агентска дейност”
Място: Туристически обекти в гр. Свищов
Партньори, участващи в инициативата:
СА „Д.А.Ценов”;
ПБНЧ „Е. К. Д. Аврамови”;
Къща музей „Алеко Константинов”;
Консорциум „Калето 2004” ООД;
„Инвест строй монтаж” ЕООД;
ЕТ „Венцислав Евтимов”
 
9 май 2019 г. (четвъртък), 15.00 часа
 Ден на професия: „Спедитор-логистик”
Място: Офис на митническа агенция „КАМ”, Свищов
Партньор, участващ в инициативата:
Митническа агенция ”КАМ”

   

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK