Търговската гимназия обяви конкурс за мобилно приложение

#
11 Apr 2019

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

„НАЙ-ДОБРА ИДЕЯ ЗА ИНОВТИВНО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ“

На 17.04.2019 г., от 15:00 часа, в аулата на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов ще се проведе конкурс за идея за иновативно мобилно прилжожение.
В него могат да участват индивидуално ученици от 7 до 12 клас със собствена идея за мобилно приложение, в една от категориите:
- Туризъм;
- Икономика;
- Образование.

Идеята трябва да се представи в рамките на 8 минути, под формата на мултимедийна презентация или по друг оригинален начин.

Осигурени са мултимедийна техника за презентиране и предметни награди за тримата победители. Всеки, който желае да участва в конкурса, може да попълни формуляра по-долу.

Представените в конкурс "Най-добра идея за иновативно мобилно приложение" проекти ще бъдат оценявани от комисия според следните критерии:

1. Дизайн
2. Сложност на мобилното приложение
3. Сигурност на мобилното приложение
4. Очакван пазарен дял
5. Съдържание
6. Навигация
7. Представяне на проекта пред публика

Всеки от посочените критерии се оценява от 0 до 10 точки.Крайният резултат е средно аритметичната стойност на оценките на членовете на журито. Максимален брой точки - 70.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 14.04.2019 г., 23:59 минути.

Записването става на интернет адрес - https://bit.ly/2Z1A1Mw

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK