Такса‭ ‬смет и данък сгради‭ без‭ ‬промяна през‭ ‬2019‭ ‬г.

#
26 Oct 2018

Няма да има увеличение на такса битови отпадъци‭ ‬през‭ ‬2019‭ ‬година, решиха съветниците.‭ Гледането на точката мина за по-малко от пет минути на редовното заседание на местните нотабили за октомври. ‬Размера‭ ‬и‭ ‬на другия местен налог‭ ‬– данък‭ ‬сгради,‭ ‬няма да‭ ‬бъде променян.‭
В момента гражданите‭ ‬на Свищов‭ ‬плащат‭ ‬6,06‭ ‬промила‭ ‬такса смет.‭ ‬Нивото на таксата,‭ ‬заплащана от бизнеса‭ ‬е‭ ‬11,15‭ ‬промила.‭ Над 2,8 млн  ‬лева са‭ ‬разходите за осъществяване на дейностите по поддържането на чистота на територията на‭ ‬Общината през т.г.‭ ‬Боклукът от контейнерите с вместимост‭ ‬4‭ ‬кубически метра‭ ‬се събира на‭ ‬6‭ ‬дни.‭ ‬Три дни е периода за контейнерите тип‭ “‬Бобър‭”‬,‭ ‬с обем‭ ‬1,1‭ ‬куб.‭ ‬м.,‭ ‬за града и‭ ‬14‭ ‬дни за селата.‭ ‬Останалите съдове‭ ‬– тип‭ “‬Мева‭”‬,‭ ‬с обем‭ ‬0,11‭ ‬куб.‭ ‬м.,‭ ‬се изпразват на три дни.‭

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK