Свищов ще усети международния полъх с привличане на чуждестранни студенти в Академията

Преглеждания: 87 #
07 Dec 2018

Следващата учебна година в Академията ще започнат обучение първите чуждестранни студенти за цял цикъл на обучение. Обучение започват и 15 докторанти от чужбина. Това заяви в интервю пред Актуално Свищов доц. д-р Иван Марчевски, ректор на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов".
"Дълги години българското висше образование бе „капсуловано” в националните рамки. Това трябва да се промени. Освен образователната функция, университетите имат една друга важна задача и тя е да градят мостове между отделните култури, между отделните държави, затова международните контакти са изключително важни, както са Стопанска академия, така и за цялата система на висше образование. В тази връзка, през целия ми управленски мандат аз съм правил всичко необходимо и възможно за разширяване на международните контакти на Висшето ни училище. Освен споменатата полза, ние имаме възможност да се сравним със стандартите в чужбина, да изградим контакт с нови партньори, които ни обогатяват като преподаватели и учени, имаме възможност да се докоснем до чуждестранни студенти. В Стопанска академия през последните две години, за обучение по програма Еразъм+ за един семестър, пристигат между 60 и 80 чуждестранни студенти. Ежегодно между 50 и 60 преподаватели участват в обмен по програма Еразъм+ и изнасят лекции в чужбина, което несъмнено води до повишаване на тяхната професионална компетентност. Правим стъпки и за привличане на чуждестранни студенти за получаване на образователна степен „бакалавър” и „магистър” в Стопанска академия. Това става сравнително бавно, защото предполага предварително да подготвим програми за преподаване на чужд ези, да създадем организационните предпоставки за обслужване на чуждестранни студенти, да направим рекламна кампания в чужбина и едва тогава реално можем да очакваме първите си чуждестранни студенти за цял цикъл на обучение. Аз вярвам, че за следващата учебна година ще имаме такива. Първите стъпки по отношение на докторантите са направени. От началото на новата година в Стопанската академия ще започнат обучението си 15 чуждестранни докторанти, имаме запитвания и за още. Вярвам, че с течение на времето гражданите на Свищов ще усетят резултатите от интернационализацията ни. ", коментира реакторът.

Интервюто с доц. Иван Марчевски очаквайте по-късно на страниците на Актуално Свищов.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания