СУ "Н. Катранов" с първа книга написана от деца

#
20 May 2019

СУ "Николай Катранов" е с първата книга на училището, която в същото време е и първата детска книга, а нейни автори са ученици от училището, съобщи за Актуално Свищов Милена Богданова. Книгата „Израстваме заедно. Уроци на деца за деца и родители” събира едногодишната работа на ученици от СУ „Николай Катранов” по проект „Израстваме заедно", финансиран от Министерството  на образованието и науката по национална програма „Заедно за всяко дете” /за учебната  2018 – 2019 г./
"В проекта повишихме социалните и гражданските си компетентности, формирахме различни умения за живот, разширихме компетентностите си по роден и чужд език, дигиталните си компетентности и познания по изкуства, както и научихме за терапевтичното им въздействие. Обученията и тренингите се провеждаха от специалисти /психолози/ за родителски групи и ученици, но и от родители, в тяхната значима професионална роля и опитност", разказа Милена Богданова, координатор на проекта. 
В началото книгата разказва за необходимостта от включването в проекта . Освен това се разказва и през какви обучения са минали участниците, добри практики, които могат да се ползват, работни листи за професиите, които децата са изработили, като приложение към книгата. 
Смисълът е че училището, семейството и детето се променят непрекъснато и израстват заедно в целия процес на образование и когато това е осъзнато има смисъл и полезност за всички, коментира още Милена Богданова. 
 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK