СУ „Н. Катранов“ реализира успешно европроект

Преглеждания: 210 #
31 Jan 2020


През учебната 2019/2020 година СУ „Николай Катранов“ спечели и реализира проект по програма „Еразъм+“, съобщи за Актуално Свищов, Йорданка Илиева  – старши учител по информатика и информационни технологии в гимназията и координатор на начинанието. Партньор по проекта е обучителната институция Europass Teacher Academy.
Основните цели на проекта са: Подобряване на дигиталните компетенции и развитие на потенциала за учене и сътрудничество. Подобряване на езиковите компетенции на учителите, чрез общуване в чуждоезикова среда. Формиране на умения у учениците и учителите за използване на нови платформи, софтуер и инструменти, които ще подобрят преподаването и ученето по различни науки, чрез създаване на дигитални учебни ресурси.
    Въвеждане на новости в обучението, които биха допринесли за по-голяма динамика и разнообразие в учебния процес.
    Подобряване на уменията за работа по международни проекти.
    Изграждане на интеркултурни компетенции.
За постигане целите на проекта и в съответствие с нуждите на СУ "Н. Катранов", екипът, разработващ проекта, се спря на курсове в 3 държави.
11 учители с различна квалификация, преподаващи в различни образователни степени бяха обучени в курсове по 4 различни теми. Те придобиха нови чуждоезикови умения и умения в областта на информационните технологии. Образователните ресурси и иновациите вече се прилагат на различни нива и предмети в обучението. Участниците вече познават силните и слабите страни на много различни ИКТ инструменти и знаят как да ги използват в класната стая по безопасен и полезен начин.
До този момент учителите – участници в курсовете обучиха 40 свои колеги от училището. Предстои обучение на техни колеги от други образователни институции в общината.
В дългосрочен план се очаква осигуряване на съвременно, адекватно и качествено образование на ново, по-високо ниво в съответствие с реалните потребности на различните групи ученици.
´   

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в Зимнич - снимки: George Opayna /ГАЛЕРИЯ/