Студентски съвет при Академията домакинства Общото събрание на НПСС

#
19 Feb 2019

Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България проведе свое заседание в Свищов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на СА “Д. А. Ценов”. Като представител на домакините, председателят на Студентски съвет при Стопанска академия – Никита Йорданов, приветства присъстващите студенти от 18 висши училища в страната и припомни, че НПСС е учредено именно в Свищов през 2000 година.

С „Добре дошли в Стопанска академия”, от името на академичното ръководство и на ректора на свищовското висше училище – доц. д-р Иван Марчевски, приветствие към членовете на Общото събрание на НПСС отправи зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов. „В Стопанска академия винаги сме подкрепяли инициативите на Студентски съвет, защото самите студенти са изключително важни за цялата академична общност. Те са нашето лице, те са резултатът от усилията, които полагат академичните преподаватели и служители” – заяви доц. Нинов и пожела успешна работа на форума.

Председателят на НПСС – Яна Вангелова, изказа благодарност от името на своите колеги към академичното ръководство и към Студентски съвет при Стопанска академия за гостоприемството и предоставените отлични условия за провеждане на заседанието. Работата на форума започна с връчване на делегатските карти и гласуване на дневен ред от девет точки. Годишни доклади за 2018 г. изнесоха председателите на НПСС и на Контролния съвет, а членове на Общото събрание представиха предстоящи инициативи на висшите училища. Обсъдени и приети бяха план за дейността и проектобюджета на НПСС за 2019 г.

В точката, касаеща политики и партньорства на НПСС, представителите на Студентски съвет при Стопанска академия поставиха въпроса за намалената с над 200 000 лв.  държавна субсидия за студентски стипендии. Стана ясно обаче, че тази субсидия е намалена и в други висши училища. Мнозинството от присъстващите се обединиха около мнението, че държавата трябва да промени политиката си за стимулиране на обучаващите се в определени висши училища, за да ги запази и да привлече достатъчно студенти. Решението на членове на Общото събрание НПСС е да бъде изискана информация за причините и справка за намалението на субсидията във всяко висше училище, и след това студентската организация да излезе с общо становище.

Минути преди заседанието на Общото събрание, председателят на НПСС – Яна Вангелова, коментира ситуацията с дефицита от почти 3 млн. лева в проектобюджета на Стопанска академия за 2019 г. по следния начин: „Не одобрявам това, че Стопанска академия е поставена в такова положение. Това е едно висше училище с традиции, което е възпитавало и обучавало десетки години поколения български икономисти. Смятам, че Стопанска академия може да е конкурентна на много от висшите училища в страната и в чужбина. Много малко университети разполагат с такава база и с такъв преподавателски състав. Относно позицията на НПСС – на събранието ще разглеждаме и този въпрос”. По отношение на бюджета, касаещ стипендиите на свищовските студенти, който е намален с над 200 000 лева, Яна Вангелова смята, че това ще повлияе на самите студенти, защото за да имат достъп до висше образование, част от тях разчитат именно на стипендиите за издръжката си. „Ние можем да повдигнем въпроса пред институциите и съвместно с ръководството на Стопанска академия да се опитаме да привлечем вниманието и да решим въпроса. Като членове на НПСС, ние имаме право да се изказваме по законопроекта за държавния бюджет, в частта му, касаеща висшето образование. Много е сложно предварително да изразиш мнение, когато не знаеш разпределението по пера. Вече се знае кой университет колко получава по пера, така че въпросът за средствата за студентските стипендии ще бъде повдигнат със сигурност от НПСС пред ресорните институции”, заяви Яна Вангелова. 

пред Извикано

Общината фалира: вместо нов транспортен план - забраняват паркирането в центъра! В края на най-безличния Общински съвет, по-правилно е да се нарича Восъчен театър или Восъчно позорище, т.нар. съветници са на път да вземат поредното си недомислено решение. 

Официална страница на FACEBOOK