Студенти от Академията участваха в юбилея на Сметна палата

#
05 Mar 2021 90

По случай отбелязването на 140 години от първия работен ден на Сметната палата на  България, на 1 март 2021 г. се проведе онлайн среща на ръководството на Палатата със студенти от специалност „Стопански и финансов контрол” и преподаватели от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Срещата откри Цветан Цветков – председател на Сметната палата. На участниците беше презентирана историята на институцията, структурата й и особеностите при нейното функциониране.  

Над 60 участника имаха възможност да научат какви качества, професионални умения и квалификация трябва да има одиторът, какви са възможностите за стаж и кариерно развитие в Сметната палата. Цветан Цветков посочи предимствата на работата в одитната институция – цялостна представа за държавните структури, задълбочени знания по отделни теми и области, умения за обобщаване и анализ на информация, непрекъснато професионално развитие и възможности за кариера. 

В края на презентацията, студентите и преподавателите имаха възможност да задават въпроси и получат конкретни отговори както от председателя, така и от отделните членове на Сметната палата. В онлайн срещата взеха участие и представители на Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Висшето училище по застраховане и финанси. 

Актуално Свищов припомня, че първият председател на Сметната палата след нейното възстановяване през 90-те години бе доц. Георги Николов, преподавател от Висшето училище.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В света на птиците, снимки на Дамян ПЕТКОВ