Студент от „Бизнес информатика” започна работа по стажантска програма

#
03 Apr 2019

Четвъртокурсник от специалност „Бизнес информатика” успешно премина втората фаза на стажантска програма и започна работа в Прайм Холдинг АД, съобщават от свищовската Алма матер. През 2017 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Прайм Холдинг АД сключиха споразумение за сътрудничество. В изпълнение на споразумението се провеждат стажове за студенти от специалност „Бизнес информатика”, обсъждат се учебни програми, а от началото на учебната 2017/2018 г. специалист от холдинга води част от редовните семинарни занятия по няколко специализирани учебни дисциплини на студентите в бакалавърската степен.
За участие в двуфазните стажантски програми студентите се допускат след провеждане на конкурс, който включва разработване на комплексна задача с теоретична и практическа част – съответно разработване на алгоритъм и разработване на GUI потребителски интерфейс. Наред със знания и опит в програмиране на back-end и front-end приложения, стажантите в Прайм Холдинг АД получават и важни знания за организацията на процеса по разработване на софтуерни системи, както и за инструментите, подпомагащи този процес. Прилагат се гъвкави подходи като Scrum, както и софтуер за онлайн комуникация и координация от типа на Google Meet, Slack, Jira и Git.
 Обучението на стажантите е организирано в два етапа, като по време на първия, който е с продължителност три месеца студентите се обучават в разработката на фронт-енд приложения с JavaScript и React. През втория етап на стажантската програма, добре представилите се студенти получават възможност да започнат работа по реалните проекти на трудов договор в Прайм Холдинг АД.
 Към настоящия момент четвъртокурсникът Айхан Ариф от спец. „Бизнес информатика” успешно премина втората фаза, започвайки работа като стажант-програмист на шестмесечен трудов договор в Прайм Холдинг АД. Той провежда своя стаж в свищовския офис на фирмата, където за него е осигурено работно място. Айхан Ариф е завършил средното си образование в Професионалната гимназия по икономика – гр. Шумен. Интересува се от разработката на front-end и back-end приложения с JavaScript, PHP и Laravel, бази от данни (MySQL и Microsoft SQL), HTML5 и CSS.

 

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK