Среща от поредицата „Академия за родители“ в СУ „Д. Благоев“

#
28 Feb 2019

В СУ „Димитър Благоев“ се проведе среща от поредицата „Академия за родители“, организирана от екипа за подкрепа на личностно развитие в училище, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията. По случай Деня за борба с тормоза в училище бяха поканени родители на ученици от II-ри клас, с които се проведе разговор и се стигна до съвместни решения за превенция на тормоза и насилието. Срещата се проведе под формата на игри, казуси и полезни дискусии. Участието на учениците беше най-ползотворно, тъй като интуитивно даваха най-добрите примери и съответно решения. Предстои поредица от срещи през месец март. Ще бъдат поканени родители с децата си в различни дни от седмицата.

Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност, уточниха от СУ "Димитър Благоев". Те са приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приобщаването не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение на всички деца.

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK