СПГ „Алеко Константинов” реализира проект по „Еразъм+”

Преглеждания: 170 #
03 Nov 2018

Стартира езиковата подготовка на преподавателите от СПГ „Алеко Константинов” - Свищов, които през месец април 2019 година ще проведат едноседмично обучение в немската столица. То е част по проект „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”. Партниращата организация е немската компания BERLINK.
Съдържанието на мобилността цели придобиване на знания и практически опит за дуалната система в Германия.
 В езиковата подготовка участват 11 учители от СПГ „Алеко Константинов” - Свищов, избрани на първи етап при класирането на ползватели от Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ). Обучението включва изучаване на немски език, ниво А1 - развитие на комуникативните умения за формиране на навици, необходими за всекидневно и професионално общуване.
Обучението по немски език ще се проведе в рамките на 90 учебни часа от Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" - Свищов и ще завърши през месец януари 2019 година със сертификационен изпит. На издържалите ще бъде издаден сертификат за проведено езиково обучение по немски език, ниво на владеене А1 по Европейската езикова квалификационна рамка.
Татяна Друмева, секретар на ЦПО - Свищов, приветства обучаемите, след което в резюме ги запозна с предстоящите дейности и представи хонорования преподавател по немски език Румяна Монева, която изрази своето желание да работи с педагозите за повишаване на техните езикови компетентности.
Константин БАЙРАКТАРОВ

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в Академията /Снимки: Александър Шабов/