След протест на прокурор променят управлението на общинските жилища

#
19 Jan 2021 371

След протест на прокурор Ваня Александрова от Районна прокуратура – Свищов под пара кметските чиновници и местния парламент готвят промяна на поредния си гаф в областта на местните наредби, научи Актуално Свищов. Представителя на държавното обвинение край Дунав оспори гласувани по предложение на кмета и подпечатани без замисляне от ОбС-Свищов промени в управлението на общинския жилищен фонд.

Сайта на „Цанко Церковски“ 2 качи следното съобщение в тази връзка:

„Община Свищов провежда обществена консултация за промени в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
Краен срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица: 16.02.2021 г.
Писмените мнения могат да касаят всички разпоредби в действащата наредба, а не само онези от тях, за които Община Свищов предлага промяна“.

 

- предложените промени - http://svishtov.bg/images/docs/docs_764104116.pdf


- действащата наредба - http://svishtov.bg/images/docs/docs_540215674.pdf

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма