Съветниците променят устава на т. нар. индустриален парк

#
23 Feb 2021 276

След като решиха всички проблеми на Свищов и 15-те населени места от община Свищов общинските съветници стигнаха и до най-важния – промяна в Устава на индустриалния парк, който е в главата само на кмета Генчев и неговата управляваща компания, научи Актуално Свищов. Промяната е инициирана от кмета Генчев, известен и като Генчо Хазарта. По същество промяната цели едни 35 хиляди лева, дадени през ноември миналата година за изготвяне на ПУП на терена на т. нар. Индустриален парк да бъдат записани в капитала на ЕАД-то, което стопанисва 300-та декара, пустееща земя на бившата казарма.

Иначе в устава на индустриалния парк е записано, че дружеството, което го управлява може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Целите на ЕАД-то пък са: „Създаване, изграждане, управление и развитие на технологичен и индустриален парк, обществен парк, спортни съоръжения и инфраструктура, както и всякаква друга производствена, стопанска и търговска дейност, незабранена от Законодателството на Р. България“.

А парите, които управлява управата на т. нар. Индустриален парк са над 10 милиона лева. „Капиталът на Дружеството e в размер на 10 230 110 (десет милиона двеста и тридесет хиляди сто и десет) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 023 011 (един милион двадесет и три хиляди и единадесет) броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. Едноличен собственик на капитала е Община Свищов“, пише в устава на парка, който така или иначе го няма.

Промяната ще бъде гласувана на редовното заседание на местния парламент, който ще заседава онлайн на 25 февруари. Тогава съветниците се очаква да приемат и бюджета на община Свищов за 2021 година.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма