Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”се проведе в СПГ

Преглеждания: 184 #
09 Jan 2020

В Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ се проведе училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, съобщиха за Актуално Свищов от училището. Организатор на състезанието е МОН в партньорство с фирма „Елимекс”.
Състезанието се провежда ежегодно в три конкурсни кръга – училищен, регионален и национален кръг в две възрастови групи: първа - ученици от ІХ – Х клас и втора - ученици от ХІ – ХІІ клас. Целта му е да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаванaта професия „Техник на компютърни системи”, да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира усвояването и използването на придобитите знания и умения в учебния процес и развитието им в областта на компютърната техника, да се осигури реализация на учениците чрез включването им в състезателни прояви и да се създадат условия за осъществяване на творчески контакти между ученици и учители от сродни училища.
 В училищния кръг участваха ученици, обучаващи се по професията „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии“, първа възрастова група ІХ – Х клас. Той се проведе в две части – теоретична част и практическа задача.
Всички състезатели участваха в първата теоретична част – решаване на тест. След оценяването на конкурсните работи до втората практическа част на училищния кръг бяха допуснати шест ученици, класирани на първите 6 места.
 Изпълнението на практическата задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема, даде възможност на учениците да покажат своите знания и професионални умения и да проявят бързина, съобразителност и креативност. След приключване на двете части на състезанието и обобщаване на резултатите се извърши и окончателното класиране на учениците. Първото място зае Севилджан Хайрединова. Второто място бе за Виолета Борисова, а трета стана Берна Юсуфова, и трите от IX в клас.
Класираните на първите две места ученици сформираха отбор, който след обобщаване на точките и извършване на окончателното класиране може да бъде допуснат до регионален кръг на състезанието в град Варна. В него участват първите шест отбора, натрупали най-висок брой точки от училищните кръгове.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/