Само трима оценяват положително работата на Восъчния театър!

Преглеждания: 230 #
13 Aug 2019

Восъчния театър на Свищов, т. нар. Общински съвет има доверието само на трима души. Това е един от резултатите на поредната анкета на Актуално Свищов. Преди седмица попитахме „Как оценявате работата на Общински съвет - Свищов и на общинските съветници?”. Трима души дават отлична работа на восъчните фигуранти. 11 души оценяват работата на т. нар. съветеници „незадоволително”. Най-масов и най-заслужен за този Восъчен театър е оценката: „По-безличен Общински съвет не помня и не знам по име повече от пет души в него” - този отговор е предпочетен от 40 от участвалите в анкетата. Изводите да си направят восъчните фигуранти и началниците на местните Търговски дружества, пардон - партийни централи, които вече почнаха да редят листите за поредния мандат фигуранти...

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Коледна работилница за първокласници от СУ „Н. Катранов” в СПГ /СНИМКИ/