РЗИ откри само два комара след ларвицидното им борене!

Преглеждания: 325 #
08 May 2020

Експертите на Регионалната здравна инспекция - Велико Търново откриха само две ларви на комари след прословутото ларвицидно борене на кръвопиещите насекоми, проведено от капацитетните експерти на „Цанко Церковски” 2. Това става ясно от качено съобщение на сайта на мръсно-бялата къща.
„В писмо от 30 април до кмета на община Свищов Генчо Генчев, директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново д-р Евгения Недева информира, че на 27.04.2020 г. е направена проверка относно ефективността на извършени ларвицидни обработки, в съответствие с предписание на РЗИ с № ЗП-02-274 от 23.03.2020 г. При проверката са посетени местностите: помпена станция местност „Гърлото“, защитена местност „Кайкуша“ и каналите до завод „Свилоза“. В резултат са установени единични ларви – 2 бр. единствено в канала до завод „Свилоза“, което означава, че ефективността на ларвицидната обработка е била много добра, съгласно „Указание за отчитане на ефективността на дезинсекции и дезакаризации“ разработено от Националния център за заразни и паразитни болести, гр. София.
 В писмото се казва още, че последващите ларвицидни и имагоцидни обработки е необходимо да бъдат извършвани с наземна техника, поради масово раззеленяване и наличие на много зелена листна маса.”
, пише общинския сайт.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/