Ректорът на Академията представи България и Европа на форум в Китай

#
31 Oct 2018

Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, участва във форум на ръководителите на международни университети, който се проведе в най-големия град на Китай – Шанхай, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Доц. д-р Иван Марчевски бе поканен като основен докладчик заедно с ректори и президенти на други 12 държавни и частни висши училища от Китай, САЩ, Япония и Тайван.

Международният форум, който събра над 500 участници, бе на тема „Новата епоха, новите финанси, новото образование: предизвикателства и нови тенденции във висшето образование по икономика”. Сред представените университети, чиито ръководители бяха основни презентатори, са Университетът по счетоводство и финанси – Ликсин в Шанхай и Университетът по финанси и икономика в Гуандун – Китай, Ниагарският университет – САЩ, Университетът по търговия в Чиба – Япония и др. В рамките на своите презентации докладчиците запознаха участниците с предизвикателствата, които стоят пред ръководените от тях университети и стъпките, които предприемат, за да се адаптират висшите училища към новите финансови и образователни реалности.  

Ректорът на свищовската академия бе единствения ректор на висше училище от Европа, който участва във форума като основен докладчик. Презентацията на доц. Марчевски бе на тема „Предизвикателства пред висшето икономическо образование в страните от Източна Европа”. В нея той очерта пет основни проблема пред икономическото образование в региона – намаляващия брой на студентите, неблагоприятната финансова рамка, променения профил на обучаемите, свързаните с това промени в образователните технологии и нарастващия скептицизъм в обществото към ползата от висшето икономическо образование. В рамките на последвалите след презентациите дискусии, участниците констатираха, че голяма част от съществуващите проблеми и предизвикателства са еднакви за висшите училища от различни части на света, но пътищата, които те избират за решаването им се различават.

Международният форум бе част от проявите, посветени на 90-годишнината на Университета по счетоводство и финанси – Ликсин в Шанхай, на които ректорът на Стопанска академия бе официален гост. В рамките на своята визита доц. Марчевски проведе и работна среща с президента на университета-домакин, проф. Танг Хайян, на която бяха договорени конкретни стъпки по подписания през м. септември 2018 г. в Свищов меморандум за разбирателство между двете висши училища.

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK