Провеждат се консултации за изработването на следващата програма Интеррег

Преглеждания: 135 #
05 Jan 2020

 Съвместният секретариат на Програмата за сътрудничество "Интеррег Румъния - България" 2014-2020 провежда онлайн консултация с всички заинтересовани физически и юридически лица от България и Румъния относно насоките и съдържанието на програмата "Интеррег Румъния - България" за следващия програмен период 2021-2027 г. Участието в консултацията става чрез попълване на онлайн въпросник на английски език в срок до 17 януари 2020 г. Въпросникът е достъпен на адрес: http://www.interregrobg.eu/bg/567-your-opinion-matters-to-us.html
 Кандидати и изпълнители на проекти по програмата могат да бъдат юридически лица от административните области покрай общата граница."

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Дървета израстнаха на... покритата писта на Академията! /СНИМКИ/