Проведе се встъпителна пресконференция за саниране на блоковете

Преглеждания: 80 #
02 Nov 2018

 

В зала №1 на Общината се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, предаде Кабелна телевизия „Видеосат”

Кметът Генчев уточни,че макар пресконференцията да е встъпителна, част от санирането на някои сгради вече е завършило, другаде се прави в момента, а някъде предстои. Това се дължи на добрата организация и полученото разрешение санирането да започне преди официалното обявяване на проекта. Генчо Генчев каза,че очаква до края на годината нашата община да има 50% изпълнение на програмата  и че това е важно,тъй като се очаква преразпределение на финансови средства за общини изпълнили повече от 50% от интегрирания план. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите обитаващи многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в 17 сгради на територията на град Свищов. Повишената енергийна ефективност на сградите ще доведе до намаляването на енергийните разходи, по-ефективното им управление ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда. Ще се модернизира обликът на сгради, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов. Планираните дейности ще допринесат за постигането на националната цел по отношение на повишаването на ЕЕ, а именно – достигане на 25% по-висока ЕЕ към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.
Кметът на Свищов Генчо Генчев  каза, че Общината ще направи всичко по силите си средствата по този проект да бъдат усвоени правомерно, експедитивно и безпроблемно, за да може да се кандидатства отново за средства към програмата, и да се санират още блокове.
 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Господин Костов, долу ръце от средствата за информация! Господин Костов, дайте ми пример, в който политическо формирование да е и име на средство за информация освен Вашия сайт. Това сто и кое поред ще е първото нещо принос на нашия град, този път в света на медиите?

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В царството на птиците - Фотограф: Дамян ПЕТКОВ